Institucionet shpenzojnë 2.7 milionë euro në mbushje për telefonë

Të gjitha institucionet e Kosovës, ato të nivelit qendror dhe lokal, në vitin 2019 kanë shpenzuar 2,795,000 milionë euro për telefoni mobile. Këto të dhëna janë publikuar nga Ministria e Financave në Raportin vjetor financiar të vitit 2019, të dhëna që nuk janë ende të audituara. Shpenzimet e vitit 2019 të organizatave buxhetore në telefoni … Continue reading Institucionet shpenzojnë 2.7 milionë euro në mbushje për telefonë