Ministria e Arsimit dhe Shkences. Foto: Urim Krasniqi/KALLXO.com

Inspektorati i Arsimit kërkon anulimin e ritestimit të studentëve të doktoratës

Inspektorati i Arsimit ka kërkuar nga Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” që të anulojë vendimin për ritestim të kandidatëve të doktoratës të Fakultetit Ekonomik dhe Mjekësisë.

“Senati i Universitetit të Prishtinës të anulojë rekomandim-udhëzuesin dhe të njoftohen kandidatët për anulimin e mbajtjes së provimit, menjëherë”, thuhet në shkresën e siguruar nga KALLXO.com.

Tutje, Inspektorati ka kërkuar nga Këshilli Qendror i Doktoratës të rishqyrtojë dhe të vendos për kandidatët, duke pasur konsideratë edhe kandidatët që i janë nënshtruar provimit pranues dhe i kanë plotësuar kriteret e regjistrimit dhe nuk janë pranuar për shkak të mungesës së biografisë.

Inspektorati po ashtu ka kërkuar nga organet kompetente të UP-së edhe të ndërmarrin masa ndaj komisioneve të Ankesave.

“Të merren masa ndaj anëtarëve të komisionit të ankesave të Fakultetit, të cilët nuk kanë vepruar për procedurën e Përgjithshme Administrative dhe komisionit të Ankesave të Rektoratit, të cilët nuk kanë pranuar dhe shqyrtuar ankesat e parashtruara nga kandidatët aplikantë”, thuhet më tej.

KALLXO.com po ashtu ka marrë vesh nga burimet se për këtë shkresë të Inspektoratit të Arsimit, senati i Universitetit të Prishtinës do të mbajë mbledhje sot.

Kjo është shkresa e plotë e siguruar nga KALLXO.com:

 

Historiku i konkursit

Senati i Universitetit të Prishtinës në mbledhjen e mbajtur më 12 prill ka vendosur që të përsëritet provimi pranues për kandidatët e doktoratës në Fakultetin e Mjekësisë dhe në Fakultetin Ekonomik.

Këta të fundit ditë më parë kanë protestuar për tri herë radhazi dhe kanë deklaruar se nuk do të pranojnë që të ritestohen.

Por, megjithatë, Senati i UP-së në mbledhjen e fundit ka vendosur që përsëritja e testit do të mbahet më 22 prill në ora 15:00.

Po ashtu Senati në këtë mbledhje ka miratuar edhe një udhëzues sqarues në lidhje me mbajtjen e këtij testi.

KALLXO.com kishte raportuar për protestën e kandidatëve që ishin pranuar në test, por se Senati ia kishte anuluar këtë testim.

Kandidatët e Fakultetit të Mjekësisë kishin thënë se nuk do të ritestohen, ndërsa kandidatët e Fakultetit Ekonomik kishin deklaruar se do ta dërgojnë lëndën në Gjykatë.

Konkursi për pranimin e studentëve në studimet e doktoratës ishin hapur më 22 tetor të vitit të kaluar. Ky konkurs ishte hapur në pothuajse të gjitha fakultetet, por se Senati ka kërkuar ritestim vetëm për Fakultetet e Mjekësisë dhe atë Ekonomik.

Senati i UP-së kishte kërkuar ritestim të këtyre studentëve për disa arsye, e ndër to ishte edhe konflikti i interesit, për të cilën kishin dërguar edhe interpretim në Agjencionin Kundër Korrupsion.

Ndërsa, Avokati i Popullit kishte dhënë një opinion se UP-ja është vonuar në adresim tek Agjencioni Kundër Korrupsion për konflikt të mundshëm të interesit sa i përket kandidatëve.