Gjykata Kushtetuese shfuqizon Ligjin për Pagat

Gjykata Kushtetuese e Kosovës ka shfuqizuar Ligjin për pagat. Sipas Gjykatës, Ligji për Pagat në Sektorin Publik, në tërësinë e tij, nuk është në përputhshmëri me Kushtetutën. Prandaj e ka shpallur të pavlefshëm atë dhe ka shfuqizuar vendimin për caktim të masës së përkohshme të 12 dhjetorit 2019, si dhe vendimin për vazhdim të masës … Continue reading Gjykata Kushtetuese shfuqizon Ligjin për Pagat