Foto: Facebook/ Lumir Abdixhiku

Dyshimet se u shtrua asfalt më holl seç parashihej në kontratë, dalin në gjyq zyrtarë të Komunës e pronarë biznesesh

Të akuzuar për keqpërdorim të detyrës zyrtare, Salih Kqiku, shef i Zyrës së Prokurimit në Komunën e Gjilanit, ish-drejtori i Urbanizmit, Valon Shefkiu, udhëheqësi i Zyrës së Prokurimit, Izet Kurteshi, dhe ish-zyrtarja e Shërbimeve Publike, Ganimete Kastrati, janë ulur sot në bankën e të akuzuarve në Gjykatën e Gjilanit.

Bashkë me ta, në këtë rast po akuzohen edhe Muhadin Zuka, pronar i kompanisë “Zuka Commerce”, si dhe Fatlum Pireva e Suad Pireva, bashkëpronarë në kompaninë “El-Bau”. Ndaj tyre po rëndon vepra penale – mashtrimi.

Në seancën e sotme u dëgjua dëshmitari Arsim Ibrahimi, i cili tha se punon inspektor i komunikacionit. Tha gjithashtu se nga viti 2015 deri në vitin 2020, ka qenë dy herë anëtar i komisionit për pranimin teknik të punimeve në asfaltimin e rrugëve.

“Sipas meje, dokumentacioni lidhur me pranimin teknik në rastin ku po akuzohen të akuzuarit ka qenë gjithçka në rregull. Trashësia e asfaltit nuk shkruan askund në A-Testet të cilat i ka sjellë punëkryesi, do të thotë nuk ka shkruar se ka qenë e paraparë të shtrohet 11 cm, kurse është shtruar 9.7 cm. Unë qëndroj pranë pranimit teknik të cilin e kam bërë në atë kohë”, tha dëshmitari Ibrahimi.

Tutje u dëgjua edhe dëshmitari Bashkim Bunjaku, i cili ka qenë anëtar i komisionit komunal për pranim teknik në lagjen “Zabeli i Sahit Agës”, në Gjilan, ku sipas Prokurorisë punimet i ka kryer kompania “Zuka Commerce”.

Dëshmitari tha se në komisionin për pranim teknik ka qenë në cilësinë e ekonomistit. Tha gjithashtu se vendimin për themelimin e komisionit për pranim teknik të punimeve e merr i kryetari i Komunës.

Tutje dëshmitari tha se në terren kanë dalë ai së bashku edhe me kryetarin e komisionit dhe një anëtar tjetër dhe se nuk kanë vërejtur ndonjë parregullsi.

Në seancë u dëgjua edhe eksperti i gjeodezisë, Fahri Shaqiri, i cili tha se ka bërë një ekspertizë gjeodezike dhe se mbetet pranë saj. Tha gjithashtu se detyra e tij ka qenë të bëjë matjen e rrugëve të kryera e jo të krahasojë kontratat për asfaltimin e rrugëve.

Eksperti gjithashtu tha se konstatimin e ekspertizës e kanë bërë pasi e kanë matur gjithë rrugën, duke përfshirë gjerësinë dhe gjatësinë e saj. Në fund tha se mes rrugës dhe kanaleve për ujërat atmosferike, anash janë edhe bankinat të cilat sillen rreth 60-80 cm.

Pas perfundimit të orarit të punës, seanca e sotme u shty për në dhjetor.

Sipas aktakuzës së Prokurorisë së Gjilanit, i akuzuari Salih Kqiku në cilësinë e personit zyrtar pa i përmbushur detyrat e tij zyrtare, në bashkëkryerje me të pandehurin Valon Shefkiu, menaxher i projektit, kanë lidhur kontratë me operatorin ekonomik “Zuka Comerc”, për asfaltimin e katër rrugëve të reja në projektin me vlerë të kontratës prej 245,825.89 euro.

Prokuroria në aktakuzë pretendon se në projekt ka qenë paraparë që trashësia e asfaltit duhet të jetë 11.00 cm, ndërsa është implementuar 8.93 cm, që do të thotë më pak se trashësia sipas projektit për 2.07 cm.

Tutje, sipas Prokurorisë, të akuzuarit nuk kanë përcjellë këtë ndryshim edhe pse në bazë të Ligjit mbi prokurimin, në bazë të detyrave dhe autorizimeve kanë qenë të obliguar të bëjnë mbikëqyrjen dhe përcjelljen e kontratës me rastin e implementimit, ashtu që nga veprimet e tyre i është shkaktuar dëm Komunës së Gjilanit në shumën prej 10,702.23 euro.

Po ashtu, të njëjtit, sipas aktakuzës, akuzohen se kanë lidhur aneks-kontratë me të cilën është kontraktuar për të dytën herë me operatorin ekonomik “Zuka Comerc” duke theksuar se aneks-kontrata është mbështetur në paramasa dhe parallogari tjetër nga e cila rezulton se ndërtimi i urës ka përfshirë punët e dheut në vlerë prej 7,881.16 euro dhe objektin (urën) në vlerë prej 15,239.39 euro, gjithsej në shumë prej 23,120.55 euro.

Sipas Prokurorisë, për ndërtimin e kësaj ure ka munguar projekti i veçantë dhe se është zbatuar një projekt tjetër mbi bazën e të cilit është ndërtuar ura në Malësinë e Karadakut, përkatësisht ura në lagjen e Bilallëve, e cila është konsideruar nga të pandehurit se është ekuivalente me urën për të cilën mungon projekti, kështu që diferenca e kontraktuar dhe e paguar më tepër është 14,818.98 euro.

Tutje sipas aktit akuzues, i akuzuari Sali Kqiku akuzohet se në bashkëkryerje edhe me të pandehurit Izet Kurteshi dhe Ganimete Kastrati, menaxherë të projektit, anëtarët e komisionit Valon Shefkiu, Arsim Ibrahimi e Bashkim Bunjaku, përkundër vërejtjeve të tyre që i kanë paraqitur për punët e filluara dhe të kryera, kanë kërkuar nga Zyra e Prokurimit udhëzime dhe përgjigje se si të veprohet më tutje, mirëpo të njëjtit kurrfarë përgjigje nuk u kanë dhënë, dhe anëtarët e komisionit në vendim kanë sqaruar se nuk bartin përgjegjësi për punët e ekzekutuara dhe nuk mund të kryejnë punën e mbikëqyrjes profesionale.

Gjithnjë sipas aktakuzës është bërë faturimi i punëve të kryera në shumën prej 231,094.96 euro, ku është përfshirë edhe shuma e aneks-kontratës 20,099.36 euro, dhe nga kjo konsiderohet se dëmi i shkaktuar Komunës së Gjilanit kap vlerën prej 3,496.33 euro.

Kompania private “Zuka Commerce” me seli në Gjilan akuzohet se në cilësi të personit juridik ka kryer punët ndërtimore në kundërshtim me standardet e parapara profesionale, me ç’rast shuma e përgjithshme në përftimin material me qëllim përvetësimi për veten dhe në dëm të Komunës është 25,521.21 euro.

I akuzuari Muhadin Zuka akuzohet se si person fizik, përfaqësues i autorizuar i personit juridik “Zuka Commerce”, me qëllim përfitimi nga fondet publike i ka paraqitur fakte të rreme Komunës së Gjilanit, ngase nuk ka realizuar rrugën sipas kontratës duke shkaktuar dëm material me qëllim përvetësimi për vete në dëm të Komunës së Gjilanit në shumë prej 25,521,21 euro.

Tutje, kompania private ‘El-Bau”, me seli në Gjilan, akuzohet se në cilësi të personit juridik ka vënë në lajthim Komunën e Gjilanit, duke mos iu përmbajtur kontratës sipas tenderit, me ç’rast shuma e përgjithshme në përftimin material me qëllim përvetësimi për veten në dëm të Komunës së Gjilanit është në shumë prej 2,662.26 euro.

Ndërsa të akuzuarit Fatlum Pireva dhe Suad Pireva akuzohen se si persona fizikë dhe përfaqësues të autorizuar të personit juridik “El-Bau”, me qëllim përfitimi nga fondet publike i kanë paraqitur fakte të rreme Komunës së Gjilanit, të njëjtit nuk kanë realizuar rrugën sipas kontratës duke i shkaktuar dëm Komunës së Gjilanit në vlerën prej 2,662.26 euro.

Kallxo.com ka raportuar edhe më parë për këtë rast.