Doganierë, inspektorë dhe policë hetues do të obligohen të deklarojnë pasurinë

Doganierë, policë hetues, profesor, mjekë dhe inspektorë nga e gjithë Kosova së shpejti do të kenë punë me Agjencinë Kundër Korrupsionit (AKK).

Përpos që këta zyrtarë do t’i shtohen listës së deklaruesve të pasurisë, AKK-ja me ligjin e ri do t’i ndryshohet edhe emri.  Ajo do të shndërrohet në Agjenci për Parandalimin e Korrupsionit(APK)