Foto: Urim Krasniqi/ KALLXO.com

DnV: Zgjedhje të qeta, por me respektim jo të kënaqshëm të masave kundër pandemisë

Misioni vendor për vëzhgimin e zgjedhjeve “Demokracia në Veprim” përmes ekipeve mobile, ka njoftuar se po vëzhgon mbarëvajtjen e procesit zgjedhor në Podujevë dhe Mitrovicë të Veriut duke mbuluar pjesën më të madhe të qendrave të votimit në këto dy komuna.

Përgjithësisht, DnV ka vlerësuar se procesi i deritanishëm zgjedhor është zhvilluar pa incidente apo parregullsi që mund të cenojnë integritetin e këtij procesi.

“Dalja e votuesve në Komunën e Podujevës është deri më tani është në nivele të kënaqshme, marrë parasysh situatën me pandeminë si dhe trendet e daljes në zgjedhjet lokale të vitit 2017. Ndërsa, në Mitrovicë të Veriut është raportuar për pjesëmarrje më të ulët në zgjedhje” thuhet në komunikatë.

Sa i përket zbatimit të masave për parandalimin e përhapjes së pandemisë, DnV konsideron që masat dhe procedurat e parapara të votimit përmes udhëzimit të KQZ-së, nuk janë respektuar sa duhet.

“Përkundër faktit që KQZ ka angazhuar ekipe monitoruese të zbatimit të masave anti-COVID, të cilat kanë qenë të pranishme në pothuajse të gjitha qendrat, vëzhguesit e DnV-së kanë raportuar për respektim të pjesshëm të mbajtjes së maskës në mënyrë adekuate. Kjo është vënë re më shumë në radhët e komisionerëve. Po ashtu në shumë raste është raportuar për mosrespektim të distancës fizike, si në radhët e votuesve, ashtu edhe të komisionerëve. Ndërsa, dezinfektimi i duarve është masa e cila është respektuar më së paku, sipas vëzhguesve tanë”, vlerëson DnV-ja.

Bazuar në vlerësimin e tyre, DnV thotë se KQZ nuk ka shfrytëzuar të gjithë kapacitetin e disponueshëm lidhur me hapësirat e votimit, meqë rast në disa qendra të votimit ka mbingarkim me votues, që ka rezultuar edhe me pamundësi për mbajtje të distancës, ndërsa objekte tjera publike (shkolla) nuk janë marrë fare në shfrytëzim për proces të votimit. “Sa i përket hapësirave, vlen të përmendet që në shumë raste është evidentuar numër më i madh i vëzhguesve, në kundërshtim me vendimin e KQZ-së që ka paraparë vetëm një vëzhgues për entitet në vendvotim”.

Sipas tyre, pasaktësia e listës së votuesve vazhdon të mbetet sfidë e procesit zgjedhor në këto dy komuna, sikur edhe në zgjedhjet paraprake. “Vëzhguesit e DnV-së kanë raportuar për shqetësime të ngritura nga qytetarët për praninë e personave të vdekur në lista të votimit, si dhe janë evidentuar pakënaqësi lidhur me ndërrimin e qendrave të votimit të votuesve”, vijon komunikata.

Lidhur me ushtrimin e të drejtës së votimit, misioni vëzhgues ka bërë të ditur se disa qytetarë janë ankuar që komisionerët nuk ua kanë lejuar të drejtën e votimit për shkak të skadimit të afatit në dokumente identifikuese, “çështje kjo e cila nuk është adresuar si duhet nga KQZ dhe institucionet tjera relevante”.

DnV ju bën thirrje qytetarëve që kohën e mbetur t’a shfrytëzojnë të drejtën e tyre të votimit, në përputhje me manualet për parandalimin e koronavirusit. Po ashtu, DnV kërkon nga komisionerët e subjekteve politike që të garantojnë mbarëvajtje të procesit të votimit, si dhe t’i kushtohet vëmendje e veçantë procesit të numërimit.