Diskriminimi dhe cilësia në arsim - LIVE

Sonte në emisionin “Kallxo Përnime” po transmetohet debati për diskriminimin dhe cilësinë në arsim.

Pse Ministria nuk ka marrë asnjë masë për të adresuar rezultatet e dobëta në PISA?

Pse kemi një ambient ku vazhdon diskriminimi i pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali e egjiptas?

A kemi një sistem arsimor që promovon diskriminimin apo promovon barazinë?

A duhet të ketë vlerësim të mësimdhënësve?