Diaspora dërgoi para më shumë gjatë pandemisë

Në 5 muajt e parë të vitit 2020, sipas statistikave të Bankës Qendrore të Kosovës, diaspora e Kosovës ka dërguar në Kosovë 348 milionë euro para.

Ndërsa vetëm gjatë kohës sa në Kosovë pati mbyllje për shkak të pandemisë COVID-19, për muajt mars, prill dhe maj, dërgesat e diasporës në Kosovë kapin shifrën e 227 milionë euro.

Në krahasim me 5 vitet e kaluara, diaspora ka rritur ndjeshëm vlerën e parave që kanë dërguar në Kosovë në 5 muajt e parë të vitit.

Përderisa e gjithë bota është duke u përballur me pandeminë COVID-19, kjo nuk e ka penguar diasporën e Kosovës që të dërgoj para në Kosovë.

Sipas statistikave të BQK-së, diaspora ka dërguar në Kosovë në muajin janar 62.3 milionë euro. Në muajin shkurt 1 milion më shumë, 63.3 milionë euro.

Ndërsa në muajin mars ka dërguar 61.7 milionë euro, ndërsa në muajin prill 60.3 milionë euro. Ndërsa në muajin maj sipas BQK-së në Kosovë, janë ardhur 100.7 milionë euro të diasporës kosovare.

Në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, ndonëse këtë vit e gjithë bota është përballur me krizë financiare për shkak të pandemisë, diaspora ka kaluar vlerën e parave të dërguara në Kosovë.

Gjatë vitit 2019, për 5 muajt e parë të vitit, diaspora kishte dërguar në Kosovë 331.9 milionë euro apo, rreth 17 milionë euro më pak.

Ndërsa krahasuar me vitin 2018, këtë vit diaspora ka dërguar 40 milionë euro më shumë.

Në periudhën e njëjtë të vitit 2018, diaspora kishte dërguar 308.5 milionë euro.

Paratë e diasporës për Kosovën në 6 vitet e fundit për periudhën janar – maj

Më poshtë mund t’i gjeni të gjitha paratë e dërguara në Kosovë në 6 vitet e fundit për periudhën janar – maj.

2020

Janar – 62.3 milionë euro
Shkurt   63.3 milionë euro
Mars     61.7 milionë euro
Prill        60.3 milionë euro
Maj       100.7 milionë euro

Totali = 348.3 milionë euro

 

2019

Janar – 56.4 milionë euro
Shkurt – 56.6 milionë euro
Mars – 71.7 milionë euro
Prill – 68.8 milionë euro
Maj – 78.4 milionë euro

Totali = 331.9 milionë euro

 

2018

Janar – 55.3 milionë euro
Shkurt – 53.0 milionë euro
Mars – 62.2 milionë euro
Prill – 64.3 milionë euro
Maj – 73.7 milionë euro

Totali = 308.5 milionë euro

 

2017

Janar – 48.0 milionë eur
Shkurt – 50.7 milionë euro
Mars – 64.7 milionë euro
Prill – 57.9 milionë euro
Maj – 67.6 milionë euro

Totali = 288.9 milionë euro

 

2016

Janar – 42.6 milionë euro
Shkurt – 48.0 milionë euro
Mars – 53.7 milionë euro
Prill – 58.1 milionë euro
Maj – 57.3 milionë euro

Totali = 259.7 milionë euro

 

2015

Janar –   47.2 milionë euro
Shkurt – 47.0 milionë euro
Mars – 53.0 milionë euro
Prill – 52.8 milionë euro
Maj – 58.3 milionë euro

Totali = 258.3 milionë euro