Dështon të mbahet shqyrtimi fillestar i rigjykimit në rastin e njohur si “Syri i Popullit”

Ka dështuar të mbahet seanca e shqyrtimit fillestar ndaj të akuzuarve Avni Llumnica, Sadri Ramabaja dhe Bajrush Konjusha, në rastin e njohur si “Syri i Popullit”.

Sipas aktakuzës së re, Prokuroria Speciale i akuzon të njëjtit për veprën penale – vrasje e rëndë në tentativë dhe armëmbajtje pa leje.

Ky shqyrtimit fillestar nuk arriti të mbahet për shkak se mbrojta nuk ishte pajisur me shkresat e lëndës nga ana e Prokurorisë.

Avokati Ramiz Krasniqi, i cili e mbron të akuzuarin Sadri Ramabaja, deklaroi se ai dhe klienti i tij nuk janë pajisur me shkresat e lëndës.

“I mbrojturi im nuk e ka  pranuar aktakuzën, ne si mbrojtës nuk e kemi marrë materialin në të cilën është mbështetur aktakuza e Prokurorisë Speciale dhe mbrojtja duhet të di çfarë ka ndodhur me aktakuzën e parë”, tha avokati Krasniqi.

Tutje i njëjti ka thënë se kjo aktakuzë e re nuk ka të bëjë asgjë me aktakuzën e parë.

“Sipas një logjike juridike del që prokuroria ka hequr dorë nga aktakuza e parë, prandaj nëse kjo ka ndodhur atëherë ne duhet ta kemi një vendim që është hequr dorë nga aktakuza e parë, sepse aktakuza e dytë nuk ka kurrgjë të bëjë me aktakuzën e parë, aq më keq kur aktakuza e dytë është ngritur në bazë të provave të aktakuzës së parë, dhe aktakuza e dytë na akuzon për një vepër të re dhe prokuroria nuk ka mundur ta bëjë këtë gjë pa e ftuar të mbrojturin tim që të japë mbrojtje lidhur me këtë vepër penale”, tha avokati.

Kurse mbrojtësi i të akuzuarit Avni Llumnica, avokati Naim Rudari, kërkoi nga Gjykata qe masa e paraburgimit ndaj klientit të tij të ndërpritet, pasi i njëjti në paraburgim qëndron që 3 vite e 6 muaj.

“Bëj me dije që të veprohet sa me nguti në këtë procedurë ose të na jepet mundësia të ndërpritete masa e paraburgimit për Llumnicen sepse i njëjti sipas një aktakuze tjetër që ishte në fuqi është ngarkuar me barra të rënda të veprave penale dhe se ka 3 vite e 6 muaj qe gjendet në masën e paraburgimi”, tha avokati Rudari.

Ndërsa prokurori Burim Çerkini deklaroi se në këtë çështje të rigjykimit Prokuroria ka zbatuar në përpikëri aktvendimin e Gjykatës së Apelit dhe sipas tij kjo aktakuzë mund të quhet aktakuzë e re.

“Në këtë çështje penale jemi në periudhën e rigjykimit për këtë çështje penale është mbajtur një shqyrtimi paraprak dhe tej  i stërzgjatur, ne si Prokurori Speciale kemi zbatuar në përpikëri aktvendimin e Gjykatës së Apelit, dhe në bazë të atij aktvendimi ka dalë si produkt kjo aktakuzë e që mund të thuhet se është aktakuzë e re”, tha prokurori Çerkini.

Më pas prokurori deklaroi se në këtë aktakuzë nuk ka asnjë provë të re vetëm ato prova të cilat kanë qenë në aktakuzën paraprake.

“Asnjë provë nuk është futur e re, vetëm ato qa kanë qenë në aktakuzën e parë”, tha prokurori.

Kurse sa i përket masës së paraburgimit ndaj Llumnicës prokurori Çerkini e ka kundërshtuar këtë propozim duke shtuar se i akuzuari Llumnica ka jetuar në Zvicër, dhe kjo është një arsye e fortë, se po qe se i njëjti gjendet në liri kjo procedurë do të zvarritet,

Pas kësaj gjykatësi Musa Kongjeli mori aktvendim dhe seancën e radhës e caktoi për më 26 nëntor.

Gjykata e shkallës së parë në Prishtinë më 21 janar kishte marrë vendim dënues ndaj të akuzuarve të organizatës të ashtuquajtur “Syri i Popullit”.

Gjykata kishte dënuar Avni Llumnicën me 12 vjet burgim unik për veprat penale të hakmarrjes, sulmit seksual  dhe terrorizmit, si dhe i konfiskoi veturën e markës “BMW X5”.

Për terrorizëm ishte dënuar edhe Sadri Ramabaja me  5 vjet burgim, Ragip Sallova 4 vjet, Rexhep Topllana me 2 vjet burgim, Halim Halimi  u dënua me 3 vjet burgim.

Ndërsa Bajrush Konjusha ishte dënuar me 3 vjet burgim efektiv si dhe dënim me gjobë në shumë prej 300 euro për armëmbajtje pa leje të një pushke ajrore dhe një revole me gaz e modifikuar.

Behxhet Luzha ishte dënuar me 2 vjet burgim për shkak të moslajmërimit të veprës penale.

Ndërsa Murat Jasharit iu kishte shqiptuar masa e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në kohëzgjatje pre 10 viteve si dhe iu konfiskua arma e llojit “Crvena Zastava” me shurdhues.

Por në aktgjykimin 117 faqesh të 3 marsit 2020 të Gjykatës së shkallës së parë të shkruar nga kryetarja e trupit gjykues Naime Krasniqi- Jashanica, Apeli gjeti 11 shkelje të ligjit që si pasojë pati prishjen e vendimit dhe kthimin e lëndës në rigjykim.

Më pas Apeli vendosi që aktgjykimi i shkallës së parë të anulohet dhe çështja penale të kthehet nga pika zero. Po ashtu Apeli vendosi që të akuzuarin Sadri Ramabaja ta lirojë nga paraburgimi.

Apeli ka gjetur 11 shkelje esenciale që kanë të bëjnë me mbajtjen e seancës gjyqësore pa praninë e të akuzuarit, përjashtimi i publikut pa aktvendim të arsyetuar, mungesën e propozimit të të dëmtuarve për ndjekje, gjykimin e rastit duke tejkaluar akuzën, mospërpilimin e aktgjykimit konform ligjit, shkeljen e mbrojtjes, shkeljen e ligjit penal, mos-arritjen e vërtetimit të veprës penale, vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, si dhe mbajtjen e gjykimit ndaj personit i cili nuk është në gjendje shëndetësore mendore për përballimin e gjykimit.

Në aktakuzën e dyte të Prokurorisë thuhet se ndaj Murat Jasharit është ndarë procedura, ku ndaj tij është paraqitur propozim për trajtim të detyrueshëm psikiatrik.

Kurse për të akuzuarit Ragip Sallova, Rexhep Topllana, Halim Halimi dhe Bexhet Luzha, Prokuroria është tërhequr nga ndjekja penale, kjo duke i zbatuar në përpikmëri rekomandimet e vendimit të Apelit, e cila në një farë mënyre e ka rrëzuar tezën e ekzistimit të organizatës terroriste të quajtur “Syri i Popullit.

Sipas aktakuzës së Prokurorisë Speciale, Avni Llumnica më 13.03.2017, në Prishtinë, në bashkëkryerje me të pandehurin Murat Jashari, ku i njëjti ka tentuar ta privojë nga jeta tani të dëmtuarin Azem Vllasi nga hakmarrja e paskrupullt dhe për shkak të motiveve të ulëta, si ish funksionar i Kosovës i viteve të tetëdhjeta, që është konsideruar tradhtar të vendit, i pandehuri Avni Llumnica me dashje ka kontribuar thellësisht në kryerjen e veprës penale duke e ndihmuar tani të pandehurin Murat Jashari, në atë mënyre që më 06.03.2017 me automjetin e tij të markës BMW X6, me tabela të Zvicrës e kanë sjell nga Zvicra në Kosovë.

Aktakuza tregon se më 10.03.2017 e ka ftuar si mysafir në shtëpinë e tij në fshatin Barilevë, me ç’ rast i pandehuri Murat Jashari ka fjetur në shtëpinë e tij, e të nesërmen më 11.03.2017 gjatë ditës kanë qenë së bashku në vila “Panorama” në Matiqan edhe me të pandehurin Sadri Ramabaja, në mbrëmje e ka dërguar në motel “Fontana” në Veternik, ku edhe ia ka paguar fjetjen për atë natë, ndërsa më 13.03.2017, pasi që pandehuri Murat Jashari ka tentuar që ta privojë nga jeta tani të dëmtuarin Azem Vllasi e që për pasojë i shkakton lëndime të rënda trupore, i pandehuri Avni Llumnica, menjëherë pas aktit është takuar në qytet, janë fotografuar dhe me automjetin e tij BMW X6, me tabela zvicerane kanë shkuar në motel “Fontana” për t’i marrë gjërat personale tani të të pandehurit Murat Jashari dhe të nisen në drejtim të Maqedonisë me qëllim që të ikin nga vendi i kryerjes së veprës penale saktësisht nga Kosova dhe për të shkuar në Zvicër, mirëpo rreth orës 12:00, së bashku me të pandehurin Murat Jashari janë arrestuar nga Policia e Kosovës.

Me këtë në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale – vrasje e rëndë e mbetur në tentativë.

Në aktakuzë thuhet se  Sadri Ramabaja me dashje që i pandehuri Murat Jashari të privojë nga jeta tani të dëmtuarin Azem Vllasi, i ka dhënë ndihmë në kryerjen e veprës penale në atë mënyrë që më 11.03.2017 gjatë ditës së bashku me të pandehurin Murat Jashari dhe të pandehurin Avni Llumnięa kanë qenë në vila “Panorama” në Matiqan, ku në të njëjtin vend duke qenë në dijeni se po të ndodh kryerja e veprës penale, i kanë dhënë këshillat dhe udhëzimet se si të kryhet vepra penale, se si të bie në kontakt me tani të dëmtuarin dhe çka të veprohet pas kryerjes së veprës penale dhe pas takimit së bashku me të pandehurin Avni Llumnica në mbrëmje e kanë dërguar në motel “Fontana” në Veternik, ashtu që ditën e nesërme me datën 13.03.2017 i pandehuri Murat Jashari duke vepruar sipas udhëzimeve ka tentuar që ta privojë nga jeta tani të dëmtuarin Azem Vllasi e që për pasojë shkakton lëndime të rënda trupore ,ku pas kryerjes së veprës penale largohet nga Kosova, fillimisht në Shqipëri dhe gjatë tentimit të largohet nga Shqipëria, arrestohet nga ana e Policisë shqiptare, me pretekstin se ka dashur të kalojë kufirin me dokumente të falsifikuara.

Më këtë akuzohet se ka kryer veprën – vrasje e rëndë në ndihmë e mbetur në tentativë.

Kurse Bajrush Konjusha  me rastin e bastisjes së shtëpisë së tij më 25.05.2017, është konfiskuar një pistoletë e gazit “Voltran Mini'” me gaz, këtë armë e ka blerë në Gjermani dhe e ka sjellë në Kosovë respektivisht e ka ndryshuar dhe e ka bërë funksionale për fishekë të armës të cilën e kishte pasur në posedim pa lejen e organit kompetent gjithashtu në shtëpinë e tij ështě gjetur dhe konfiskuar edhe një pushkë ajrore me diabolla 250 copë (municion I pushkës ajrore), të cilat i pandehuri i ka poseduar pa lejen e organit kompetent, thuhet në aktakuzë.

Më këtë akuzohet se ka kryer veprën penale – mbajtje në pronësi, kontroll se posedim të paautorizuar të armëve.