Seanca e Kuvendit më 11 qershor 2021, Foto: KALLXO.com

Dështon prapë votimi i kryetarit dhe anëtarëve të bordit të OShP-së

Me 2 vota për, 64 kundër dhe 1 abstenim, Kuvendi i Kosovës nuk arriti të emërojë kryetarin dhe 4 anëtarët e bordit të Organit Shqyrtues të Prokurimit.

Kjo pikë nuk kishte arritur të kalojë as më 23 nëntor si shkak i mungesës së kuorumit.

Në seancë u bë e ditur se kandidatët e propozuar nga organi përzgjedhës i pavarur për bordin e OShP-së janë: Ardian Behra me 32.3 pikë, Hasim Krasniqi me 28.7 pikë, Faruk Rexhaj me 28 pikë, Adem Spahiu me 26.3 pikë dhe Ruzhdi Morina me 26 pikë.

Qindra tenderë janë bllokuar në Organin Shqyrtues të Prokurimit që nga data 1 prill 2021 kur ky institucion nuk ka bord funksional për t’i shqyrtuar ankesat e operatorëve ekonomik.

Nga data 1 prill e deri më 10 nëntor 2021, OShP ka pranuar gjithsej 506 ankesa, të cilat në mungesë të bordit janë pa vendimmarrje.

KALLXO.com ka monitoruar përzgjedhjen e anëtarëve të bordit të OSHP-së.

Asnjë grua nuk ishte rekomanduar për të qenë pjesë e bordit të Organit Shqyrtues të Prokurimit nga komisioni vendor i përbërë nga tre gjyqtarë: Hajriz Hoti nga Gjykata Themelore në Prishtinë, Nenad Laziq nga Gjykata e Apelit dhe Mejreme Memaj nga Gjykata Supreme.

Ndërsa përfaqësuesit e projektit të Ambasadës së Britanisë që kanë asistuar në këtë projekt, kanë vlerësuar se dy gra i plotësojnë kushtet për të qenë pjesë e bordit të OShP-së, që njihet si Gjykata e Tenderëve.

Konkursi për kryetar dhe anëtarë të bordit të OShP-së ishte hapur nga Qeveria e Kosovës, e cila ka në kompetencë vetëm shortlistimin e kandidatëve që i plotësojnë kriteret minimale të konkursit.