Cilësia e ajrit në Kosovë

Cilësia e ajrit në dy komuna të Kosovës Gjilan dhe Mitrovicë është në kategorinë mesatare.

Drenas, Obiliq dhe Dardhishtë cilësia e ajrit është e pranueshme. Ndërsa, komuna e Hanit të Elezit qëndron më së miri duke u kategorizuar mirë.

Kështu tregojnë të dhënat nga matjet e të Rrjetit Shtetëror të Monitorimit të Cilësisë së Ajrit në kuadër të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës.

 

Për detaje rreth cilësisë së ajrit mund të klikoni në këtë – LINK 

 

Projekti “Përdorimi i mediave për të rritur vetëdijen lidhur me shkaktarët kryesorë të ndotjes së ajrit në Kosovë” është pjesë e “Dig Data Challenge” e mbështetur nga Millennium Foundation Kosovo (MFK) dhe Millennium Challenge Corporation (MCC), si pjesë e Dig Data Challenge për të dhënat mbi cilësinë e ajrit. Projekti implementohet nga Internews Kosova.