BIRN dhe Internews Kosova sot publikojnë raportin e monitorimit të gjykatave

Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtuese (BIRN) dhe Internews Kosova sot në orën 11:00 do ta publikojnë raportin e monitorimit të gjykatave.

Raporti i titulluar “Recesioni i Drejtësisë” ofron një analizë të detajuar krahasimore të menaxhimit të rasteve të korrupsionit nga sistemit i drejtësisë në Kosovë në tri vitet e fundit.

BIRN dhe Internews Kosova çdo vit publikojnë raportin e monitorimit të gjykatave.

Publikohet raporti Vjetor i Monitorimit të Gjykatave nga BIRN dhe Internews Kosova