`Biologji molekulare`, program i ri në UP, do të pranohen 30 studentë

Universiteti i Prishtinës në vitin akademik 2023/2024 pritet t`i ketë edhe 12 programe të reja, të cilat janë në procesin e akreditimit.

Në Fakultetin e Shkencave Matematiko-Natyrore, maturantët nga tetori i këtij viti mund të zgjedhin të studiojnë në programin e ri Biologji molekulare e cila është akredituar nga KSHC në periudhë tre vjeçare për studime themelore në UP. Si vit i parë në këtë program janë paraparë të pranohen 30 studentë.

Departamenti i biologjisë në vitin e ardhshëm akademik do të ketë edhe një program atë Biologji molekulare.

Biologjia molekulare ka marrë vendimin e akreditimit më 19 prill të këtij viti. Këshilli Shtetëror i Cilësisë i ka dhënë dritën e gjelbër për veprimtari studimore, hulumtuese e shkencore programit Biologji Molekulare për periudhë tre vjeçare në studimet themelore.

Në këtë program për vitin akademik 2023/2024, parashihet të pranohen 30 studentë.

Në procesit e akreditimit nga Universiteti i Prishtinës si programe të reja për vitin e ardhshëm akademik janë gjithsej 12 programe në fusha të ndryshme studimi.

Universiteti i Prishtinës numëron gjithsej 133 programe studimi. Në nivelin themelor të studimeve janë 64 programe, në atë master gjithsej numërohen 65 programe studimi. E në nivelin e tretë të studimeve apo të doktoratës në UP janë 4 programe studimi/RTK/.