Presidenti amerikan Joe Biden. Foto: Wikimedia

Biden shpall planin Kombëtar të Infrastrukturës së automjeteve elektrike prej 5 miliardë dollarësh

Plani fokusohet në ndërtimin e stacioneve të karikimit përgjatë korridoreve të caktuara të karburantit alternativ.

Administrata Biden është gati të punojë me zotimet e saj për ndërtimin e një rrjeti mbarëkombëtar të karikimit të automjeteve elektrike sipas një njoftimi të bërë të enjten lidhur me Planin Kombëtar të Formulës për Infrastrukturën e Automjeteve Elektrike (National Electric Vehicle Infrastructure Formula Plan – NEVI). Përmes këtij plani do të vërë 5 miliardë dollarë në dispozicion të shteteve gjatë pesë viteve të ardhshme për të ndihmuar në ndërtimin e rrjeteve të tyre të karikimit.

Ndonëse kjo tingëllon bukur, mund të jetë edhe më e lezetshme që një pjesë e programit mandaton që 40% e fondeve të përdoren për të përfituar komunitetet e pafavorizuara në përputhje me nismën Justice40. Kjo do të thotë se ne duhet të fillojmë të shohim më shumë stacione karikimi në komunitetet me të ardhura të ulëta, gjë që do të jetë një përfitim i konsiderueshëm pasi automjetet elektrike bëhen më të zakonshme dhe të përballueshme dhe, për rrjedhojë, më të qasshme për ato komunitete.

Plani NEVI do t’i caktojë 615 milionë dollarë fonde për vitin 2022, me disbursimet e planifikuara tashmë nga tani deri në vitin 2026, me paralajmërimin që qeveria duhet t’i miratojë planet individuale të shtetit për shpenzimet. Përtej 5 miliardë dollarëve fillestarë, ekziston një program shtesë granti konkurrues prej 2.5 miliardë dollarësh për t’i ndihmuar më tej korridoret alternative të karburantit dhe sistemet e tarifimit të komunitetit. Në të kundërt, ai program fillestar jo-diskrecional fokusohet ekskluzivisht në zhvillimin e korridorit alternativ të karburantit.

Qeveria është gjithashtu jashtëzakonisht specifike se si mund të përdoren fondet NEVI. Për shembull, nëse një shtet planifikon një stacion karikimi që kishte gjithashtu panele diellore për t’i ulur kostot e funksionimit të atij stacioni, kjo është e pranueshme. Megjithatë, përforcimi i rrjeteve lokale të energjisë me diell për të përballuar tendosjen shtesë të ofruar nga karikuesit do të ishte jashtë fushës së programit NEVI.

Qëllimi i planit NEVI është të fillojë ndërtimin e gjysmë milioni stacioneve të karikimit që Presidenti Joe Biden i  përfshiu në strategjinë e tij kombëtare të energjisë, e cila u njoftua në dhjetor të vitit 2021. A do të mjaftojë për ta nxitur zhvillimin aktual jashtë atij të financuar nga Rezervat Federale dhe a do ta rrisë një disponueshmëri më e gjerë e karikuesve normën e adoptimit të EV? Koha do ta tregojë, por tani duket si një fillim i mbarë./CNET