Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë në Universitetin e Prishtinës "Hasan Prishtina"

Bedri Dragusha votohet përsëri për dekan të Fakultetit të Bujqësisë

Bedri Dragusha është votuar për dekan në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë.

Në mbledhjet konstituive të mbajtura për zgjedhjen e përfaqësuesit të përkohshëm dhe për zgjedhjen e dekanëve, Dragusha ka marruar votat për dekan.

Dragusha ka përfunduar doktoratën dhe masterin në Fakulteti i Bujqësisë dhe Ushqimit, në Universitetin e Sarajevës dhe bachelorin në Fakultetin e Bujqësisë, në Universitetin e Prishtinës.

Në vitin 2013 është zgjedhur si profesor i asocuar në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë.

Në vitin 2012 deri në vitin 2016, Dragusha kishte udhëhequr Fakultetin e Bujqësisësisë dhe Veterinarisë, në pozitën e dekanit.

Ai gjithashtu ka qenë anëtar i Komisionit Shtetëror për Degustimin e Verërave dhe koordinator i Komisionit Shtetëror për përgatitjen e Programeve për Shkollat e Mesme Bujqësore.