BE ndanë 700 mijë euro për Zyrën Kombëtare të Auditorit

Në Shtëpinë e Evropës në Prishtinë, sot duke filluar nga ora 11:00 pritet të mbahet konferenca e hapjes së projektit të binjakëzimit “Fuqizimi i mëtejmë i ndikimit të Zyrës Kombëtare të Auditimit në Kosovë”.

Projekti do të financohet nga Bashkimi Evropian dhe do të zbatohet nga Zyra Supreme e Auditimit të Polonisë me mbështetjen edhe të kolegëve ekspertë nga Institucionet Supreme të Auditimit të Kroacisë, të Republikës së Çekisë, të Letonisë, të Lituanisë dhe të Portugalisë.

Vlera e tërësishme e projektit është 700 mijë euro dhe pritet të realizohet brenda 18 muajve.

Objektiva specifike e projektit është që ta mbështes Zyrën Kombëtare të Auditimit të Kosovës për zhvillimin e mëtejmë të kapaciteteve të saj në realizimin e qëndrueshëm të objektivave të misionit të vet sipas Standardeve Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit (SNISA) dhe rritjen e ndikimit të saj përmes komunikimit të intensifikuar me qytetarët, Parlamentin dhe palët tjera të interesit.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!