BE i bën certifikatat e vaksinimit kundër COVID-19 të vlefshme vetëm për 9 muaj nga 1 shkurt 2022

Pas marrjes së dritës jeshile nga Këshilli Evropian më 16 dhjetor, Komisioni i Bashkimit Evropian ka njoftuar se ka miratuar rregulla të reja në lidhje me certifikatën e vaksinimit të BE-së, duke e bërë të njëjtën të vlefshme për një periudhë 270 ditore, thuhet në një komunikatë të Komisionit Evropain.

Komisioni i BE-së vë në dukje se periudha e njëjtë e pranimit për certifikatat e vaksinimit do të sigurojë që shtetet anëtare të koordinojnë gjithashtu masat e udhëtimit.

Komisioni gjithashtu pretendon se periudha e vlefshmërisë është bazuar në provat shkencore të disponueshme si dhe në kritere objektive.

“Kjo periudhë vlefshmërie merr parasysh udhëzimet e Qendrës Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, sipas së cilës rekomandohen doza përforcuese jo më vonë se gjashtë muaj pas përfundimit të ciklit të parë të vaksinimit. Certifikata do të mbetet e vlefshme për një periudhë mospagimi prej tre muajsh shtesë përtej këtyre gjashtë muajve për të siguruar që fushatat kombëtare të vaksinimit mund të përshtaten dhe qytetarët do të kenë akses në doza përforcuese”, shpjegon komisionerja Stella Kyriakides.

Të dhënat e zbuluara nga Komisioni tregojnë se deri më sot, 807 milionë certifikata digjitale të BE-së për COVID janë lëshuar në BE, ndërsa mbi 60 vende dhe territore në pesë kontinente i janë bashkuar sistemit përmes të cilit kontrollohen dhe verifikohen këto certifikata.

Sipas Komisionit, me periudhën e re të vlefshmërisë së certifikatave të vaksinimit, në certifikata do të regjistrohen doza përforcuese. Dozat përforcuese të serisë së vaksinimit me dy doza do të regjistrohen si “3/3”, ndërsa dozat përforcuese të vaksinave me një dozë do të rikuperohen si “2/1″.

Në të njëjtën kohë, ata që janë shëruar nga COVID-19 dhe kanë marrë dozën e parë të një vaksine me dy doza, do ta kenë të regjistruar si “2/1” në certifikatat e tyre.

Certifikatat nuk do të kenë një datë vlefshmërie, por aplikacionet celulare të përdorura për të verifikuar certifikatat digjitale të COVID të BE-së do të rregullohen për të kontrolluar dhe verifikuar nëse kanë kaluar 270 ditë nga data e fundit e vaksinimit apo jo.

“Për të lejuar kohë të mjaftueshme për zbatimin teknik të periudhës së pranimit dhe për fushatat përforcuese të vaksinimit të Shteteve Anëtare, këto rregulla të reja duhet të zbatohen nga 1 shkurti 2022”, vëren Komisioni.

Duke komentuar vendimin për t’i bërë certifikatat e vaksinimit të vlefshme vetëm për nëntë muaj pas dozës së fundit, Komisioneri për Drejtësinë, Didier Reynders e quajti edhe një herë certifikatën digjitale COVID një histori suksesi, duke shtuar se e njëjta duhet të përshtatet me ndryshimin e rrethanave dhe njohurive të reja. në mënyrë që të mbetet një ” histori suksesi “.

“Periudha e pranimit prej nëntë muajsh për certifikatat e vaksinimit do t’u japë qytetarëve dhe bizneseve sigurinë që u nevojitet kur planifikojnë udhëtimet e tyre me besim. Tani i takon shteteve anëtare të sigurojnë që përforcuesit të shpërndahen me shpejtësi për të mbrojtur shëndetin tonë dhe për të siguruar udhëtime të sigurta”, tha Komisioneri.

Komisioni i BE-së së pari zbuloi planet e tij për t’i bërë certifikatat e vaksinimit COVID-19 të vlefshme për vetëm nëntë muaj më 25 nëntor.

Tani, pjesa tjetër e Shteteve Anëtare që nuk zbatojnë ende rregulla të tilla për certifikatat e COVID-19, u kërkohet të vaksinojnë qytetarët e tyre, certifikatat e vaksinimit të të cilëve i afrohen kufirit nëntëmujor.

Të dhënat nga Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve (ECDC) tregojnë se Islanda është vendi i BE/EEA me përqindjen më të lartë të dozave shtesë të vaksinës COVID-19 të administruara, pasi 50.2 për qind e popullsisë së saj tashmë janë vaksinuar me një dozë përforcuese. Austria vjen e dyta, me 39.8 për qind të popullsisë së saj që ka marrë dozën shtesë të vaksinës COVID-19.

Për të lehtësuar lëvizjen e lirë të sigurt gjatë pandemisë COVID-19, Parlamenti Evropian dhe Këshilli miratuan, më 14 qershor 2021, Rregulloren për certifikatën digjitale të BE -së për COVID-19 . Kur u miratua kjo rregullore, nuk kishte ende të dhëna të besueshme për sa kohë do të mbroheshin njerëzit pas serisë primare të një vaksine COVID-19. Si rezultat, fushat e të dhënave që do të përfshihen në certifikatat e vaksinimit nuk përfshijnë të dhëna në lidhje me një periudhë pranimi, ndryshe nga fushat e të dhënave të përfshira në certifikatat e rikuperimit. Prandaj, deri më tani, ishte në dorën e shteteve anëtare të vendosnin rregulla për sa kohë të pranonin certifikatat e vaksinimit në kontekstin e udhëtimit.

Ndërsa dozat përforcuese të vaksinës COVID-19 tani janë duke u përhapur, kohët e fundit gjithnjë e më shumë shtete anëtare kanë miratuar rregulla për sa kohë duhet të pranohen certifikatat e vaksinimit që tregojnë përfundimin e serisë së vaksinimit parësor. Këto marrin parasysh se mbrojtja e shkaktuar nga vaksina nga infeksioni me COVID-19 duket se po pakësohet me kalimin e kohës. Këto rregulla zbatohen vetëm për rastet e përdorimit të brendshëm ose gjithashtu për përdorimin e certifikatave të vaksinimit për qëllime udhëtimi.

Akti i deleguar është në përputhje me qasjen e miratuar nga Komisioni në propozimin e tij për një rekomandim të ri të Këshillit mbi një qasje të koordinuar për të lehtësuar lëvizjen e lirë të sigurt gjatë pandemisë COVID-19, nga 25 nëntori 2021. Certifikatat e vaksinimit do të pranohen nga shtetet anëtare për një periudhë nëntë mujore që nga administrimi i dozës së fundit të vaksinimit parësor. Për një vaksinë me një dozë të vetme, kjo do të thotë 270 ditë nga injektimi i parë dhe i vetëm. Për një vaksinë me dy doza do të thotë 270 ditë nga vaksinimi i dytë, ose, në përputhje me strategjinë e vaksinimit të shtetit anëtar të vaksinimit, vaksina e parë dhe e vetme pasi të jetë shëruar nga virusi.

Sipas këtyre rregullave të reja të BE-së për udhëtimet brenda BE-së, Shtetet Anëtare duhet të pranojnë çdo certifikatë vaksinimi që është lëshuar më pak se nëntë muaj nga administrimi i dozës së fundit të vaksinimit parësor. Shtetet Anëtare nuk janë në gjendje të parashikojnë një periudhë pranimi më të shkurtër dhe as më të gjatë.

Shtetet anëtare duhet të ndërmarrin menjëherë të gjitha hapat e nevojshëm për të siguruar aksesin në vaksinim për ato grupe të popullsisë, certifikatat e vaksinimit të lëshuara më parë i afrohen kufirit të periudhës standarde të pranimit. Deri më tani, asnjë periudhë standarde pranimi nuk do të zbatohet për certifikatat e lëshuara pas administrimit të dozave përforcuese, duke qenë se nuk ka ende të dhëna të mjaftueshme në lidhje me periudhën e mbrojtjes.

Periudha e pranimit nuk do të kodohet në vetë certifikatën. Në vend të kësaj, aplikacionet celulare të përdorura për të verifikuar certifikatat digjitale të BE-së për COVID do të rregullohen: Nëse data e vaksinimit është më e gjatë se 270 ditë më parë, aplikacioni celular i përdorur për verifikim do të tregojë certifikatën si të skaduar.

Për të lejuar kohë të mjaftueshme për zbatimin teknik të periudhës së pranimit dhe për fushatat përforcuese të vaksinimit të shteteve anëtare, këto rregulla të reja duhet të zbatohen nga 1 shkurti 2022.