Banka Botërore: Cilësia e ujit prish potencialin njerëzor dhe zvogëlon prodhimin e ushqimit

Një raport i ri i Bankës Botërore ka konstatuar se cilësia e përkeqësuar e ujit po zvogëlon rritjen ekonomike dhe po shkurton jetën e njerëzve, thuhet në raport.

Raporti “Kriza e Padukshme e Ujërave” tregon se si një kombinim i baktereve, ujërave të zeza, kimikateve dhe plastikës, mund të thithë oksigjenin nga burimet ujore, si dhe ta shndërrojë ujin në helm për njerëzit dhe ekosistemet.

Për të hedhur dritë mbi këtë çështje, Banka Botërore krijoi bazën më të madhe në botë të të dhënave për cilësinë e ujërave të mbledhura.

Raporti bën thirrje për vëmendje të menjëhershme ndaj këtyre rreziqeve.

Një mesazh kryesor i raportit është se zgjidhje të tilla ekzistojnë dhe ndryshimi është i mundur. Raporti kërkon një ndryshim të paradigmës që thekson mjete të sigurta dhe shpesh me kosto më efektive që parandalojnë ndotjen duke kombinuar politika më të zgjuara me teknologjitë më të reja.

Cilësia e ujit – duke qenë kryesisht e padukshme dhe e vështirë për t’u zbuluar – shkon kryesisht pa u vënë re. Raporti “Kriza e padukshme e ujërave” paraqet prova të reja dhe të dhëna të reja që tërheqin vëmendjen urgjente ndaj rreziqeve të fshehura që gjenden nën sipërfaqen e ujit. Ajo tregon sesi cilësia e dobët e ujit pengon përparimin ekonomik, prish potencialin njerëzor dhe zvogëlon prodhimin e ushqimit.

Raporti zbulon se disa nga ndotësit më të përhapur në ujë, siç janë nitratet dhe kripa, kanë ndikim më të mëdha, më të thellë dhe më të gjerë nga sa është e pranuar. Dhe kjo gjurmon dëmtimin e rendimenteve të të korrave dhe implikimet e ashpra për sigurinë ushqimore në rajonet e prekura.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!