Avokati i Popullit i rekomandon UP-së të krijojë politika të përshtatshme për trajtim të barabartë

Avokati i Popullit ka publikuar raportin për Universitetin e Prishtinës,  pas ankesave të kandidatëve Vegim Vula, Zana Dragidella dhe Ardi Ahmeti student të doktoratës të cilët kanë parashtruar ankesë kundër UP-së për diskriminim në konkursin publik. Avokati i Popullit ka konstatuar se UP-ja në mënyrë të drejtë, por me vonesë, i është adresuar Agjencisë Kundër … Continue reading Avokati i Popullit i rekomandon UP-së të krijojë politika të përshtatshme për trajtim të barabartë