Apeli vendos në favor të ‘KelKos Energy’ për hidrocentralet në Deçan

Gjykata e Apelit ka refuzuar përfundimisht kërkesën për pezullim të përkohshëm të lejeve dhe licencave të KelKos Energy të lëshuara nga MMPHI dhe ZRrE. KelKos Energy, sipas përfaqësuesit Arianit Kocit, do të vazhdojë prodhimin e energjisë. “Me këtë vendim, Gjykata e Apelit ka vendosur që të mos e dërgoj rastin përsëri në Gjykatën Themelore por … Continue reading Apeli vendos në favor të ‘KelKos Energy’ për hidrocentralet në Deçan