Albert Zogaj kryesues i ri i KGJK-së

Rreth tre muaj pasi që u zgjodh anëtar i Këshillit Gjyqësor të Kosovës nga radhët e gjyqtarëve të  Gjykatës Supreme të Kosovës, gjyqtari Albert Zogaj është zgjedhur kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës.

Për zgjedhjen e Zogajt kanë votuar 11 anëtarë aq sa ishin të pranishëm në mbledhjen e sotme të Këshillit Gjyqësor të Kosovës.

Mandati i kryesuesit të KGjK-së është tre vjeçar.

Biografia e gjyqtarit Albert Zogaj

Albert Zogaj është gjyqtar në Gjykatën Supreme, dega civile. Gjyqtari Zogaj ka diplomuar me 30.06.2004, në Fakultetin Juridik në  Universitetin e Prishtinës, ndërsa studimet post-diplomike në drejtimin Juridiko-Civil i ka përfunduar në vitin 2008.

Nga dhjetori 2004 deri në dhjetor 2005, ka punuar si avokat-praktikat në Odën e Avokatëve të Kosovës. Në shkurt të viti 2006, përfundoi provimin e jurisprudencës ndërsa nga shkurti i vitit 2006 e deri në tetor të vitit 2010, punoi si avokat në Pejë.

Në tetor të vitit 2010 është emëruar gjyqtar në Gjykatën Komunale në Prishtinë, ku ka punuar deri në dhjetor të vitit 2012.

Nga viti 2013 deri më 2015 punoi si gjyqtar në Gjykatën Themelore në Prishtinë në Departamentin e Përgjithshëm. Në gusht të vitit 2015 është emëruar gjyqtar në Gjykatën e Apelit, në Prishtinë, në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni Civil.

Në shtator 2020 është zgjedhur gjyqtar në Gjykatë Supreme. Prej vitit 2008 punon si ligjërues në Kolegjin AAB, njëkohësisht është edhe trajnues në Akademinë e Drejtësisë, në programin fillestarë dhe të vazhdueshëm të arsimimit ligjor.

Ka punuar dhe ka marrë  pjesë në disa hulumtim-punime profesionale me institucione të ndryshme si Qendra Juridike e Kosovës, Qendra për të Drejtat e Njeriut e Universitetit të Prishtinës, Institutit Gjyqësor të Kosovës.

Albert Zogaj është edhe kryesues i Komisionit për Dhënien e Provimit të Jurisprudencës.