Akreditohet Kolegji UBT me kampus në Pejë

Këshilli Shtetëror i Cilësisë ka vendosur pro raportit të ekspertëve ndërkombëtar, të cilët kanë rekomanduar që Kolegji UBT me kampus në Pejë, të ketë akreditim institucional.

Vendimi është për tri vite dhe u miratua nga anëtarët e KShC-së.

Mbledhja është duke vazhduar me shqyrtimin e programeve akademike.