Ajër me ndotje mesatare në Prishtinë

Matësi i cilësisë së ajrit i vendosur në Ambasadën Amerikane, tregon se niveli i ndotjes së ajrit në Prishtinë është i moderuar ose i pranueshëm.

Indeksi i ndotjes së ajrit në stacionin e vendosur në Ambasadën amerikane është 59 AQI.

AQI “mesatare” është prej 51 deri 100.

Cilësia e ajrit është e pranueshme; sidoqoftë, për disa persona mund të sjellë brenga shëndetësore, veçanërisht njerëzit që janë më të ndjeshëm ndaj ndotjes së ajrit mund të kenë vështirësi me kanalet e frymëmarrjes.