Ajër me cilësi të pranueshme në shumicën e qyteteve të Kosovës

Cilësia e ajrit është kryesisht e pranueshme në disa vende të Kosovës.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës (IHMK) matësit e vendosur në Obiliq dhe ai mobil i vendosur në Zonën Industriale në Prishtinë tregojnë cilësi të mirë të ajrit.

Kurse cilësi të pranueshme të ajrit ka në fshatin Palaj, Pejë, Prishtinë në matësit e vendosur te IHMK dhe Rilindja, Prizren, Mitrovicë, Hani i Elezit, Gjilan dhe Brezovicë.

Ndërsa matësit e vendosur në Drenas dhe në Dardhishtë nuk kanë treguar të dhëna.

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës (IHMK) bën monitorimin e cilësisë së ajrit në tërë territorin e Republikës së Kosovës, përmes Rrjetit Shtetëror për Monitorimin e Cilësisë së Ajrit.

Ky rrjet është i përbërë nga 12 stacione automatike fikse dhe një stacion automatik mobil.

Shpërndarja e stacioneve dhe përzgjedhja e lokacioneve monitoruese është bërë konform kritereve të Direktivës 2008/50/EU për ajër të pastër në Evropë dhe ligjeve vendore. Bazuar në kriteret e lartpërmendura stacionet janë shpërndarë në 9 (nëntë) komuna të Republikës së Kosovës: Prishtinë, Obiliq, Drenas, Mitrovicë, Pejë, Prizren, Shtërpcë (Brezovicë), Hani i Elezit dhe Gjilan.

Materiale me rëndësi për cilësinë e ajrit mund t’i lexoni duke klikuar në LINK

Projekti “Përdorimi i mediave për të rritur vetëdijen lidhur me shkaktarët kryesorë të ndotjes së ajrit në Kosovë” është pjesë e “Dig Data Challenge” e mbështetur nga Millennium Foundation Kosovo (MFK) dhe Millennium Challenge Corporation (MCC), si pjesë e Dig Data Challenge për të dhënat mbi cilësinë e ajrit. Projekti implementohet nga Internews Kosova.