Ajër i pashëndetshëm në Prishtinë

Ajri në Prishtinë në këto orë të paradites është i pashëndetshëm

Kështu tregojnë të dhënat e matësve të ambasadës së Amerikës në Prishtinë.

Parametrat për matjen të cilësisë tregojnë se AQI është 119 e PM 2.5

Kur niveli i ndotjes është në këtë nivel, grupe të ndjeshme mund të përjetojnë efekte shëndetësore, kurse njerëzit në përgjithësi nuk ndikohen shumë.

 

Projekti “Përdorimi i mediave për të rritur vetëdijen lidhur me shkaktarët kryesorë të ndotjes së ajrit në Kosovë” është pjesë e “Dig Data Challenge” e mbështetur nga Millennium Foundation Kosovo (MFK) dhe Millennium Challenge Corporation (MCC), si pjesë e Dig Data Challenge për të dhënat mbi cilësinë e ajrit. Projekti implementohet nga Internews Kosova.