Agron Maxhuni zgjidhet gjyqtar mbikëqyrës në Gjykatën e Mitrovicës, dega në Vushtrri

Këshilli Gjyqësor i Kosovës e ka zgjedhur gjyqtarin Agron Maxhuni si gjyqtar mbikëqyrës në Gjykatën e Mitrovicës, dega në Vushtrri.

Agron Maxhuni dhe Ferki Xhaferi ishin dy kandidatët e propozuar për gjyqtar mbikëqyrës të Gjykatës së Mitrovicës në degën në Vushtrri.

Në këtë garë nga 8 anëtarë sa votuan, Maxhuni mori votat e shtatë anëtarëve të KGjK-së.

Kujtojmë se në mbledhjen e kaluar, u zgjodhën shtatë gjyqtar mbikëqyrës të Gjykatave themelore si dhe kryetari i Gjykatës së Ferizajt.

Kurse kandidati për kryetar të Gjykatës së Prizrenit, Agron Hoxhaj, në mbledhjen e kaluar nuk i kishte marrë votat e mjaftueshme për tu zgjedhur kryetar.

Meqë Hoxhaj, nuk mundi të marrë votat e mjaftueshme për kryetar, atëherë KGjK në mbledhjen e sotme vendosi ta rishpall konkursin.

Me këtë rast u miratua edhe Komisionit Vlerësues për Intervistim, Vlerësim dhe Rekomandimin e kandidatëve për pozitën e Kryetar të Gjykatës Themelore në Prizren.

Bëjmë të ditur se gjatë mbledhjes se sotme, anëtarët e KGjK-së dhanë përkrahjen për realizimin e projektit të mbështetur nga Byroja për Çështje Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe të Zbatim të Ligjit (INL), që ofron mbështetjen financiare për  audio-video incizimit të seancave gjyqësore nëpër Gjykatat tona.

Gjatë kësaj mbledhje anëtarët e KGjKs-së, shprehen shqetësimin e tyre lidhur me dështimin e seancave gjyqësore si rezultat i vendimit të Qeverisë që nuk lejon zhvillimin e takimeve në hapësira të mbyllura në numrin mbi 20 persona.

Sipas anëtarëve të KGjK-së, me mos mbajtjen e seancave po cenohen të drejtat bazë të të pandehurve, pasi që  Konventa ndërkombëtare dhe Kodi i Procedurës Penale parashohin që rastet ndaj të pandehurve të trajtohen brenda një afati të arsyeshëm kohor.

Agron Maxhuni është gjyqtar në departamentit e përgjithshëm – divizioni penal në Gjykatën Themelore në Mitrovicë – Dega në Vushtrri. 

Maxhuni më herët ka punuar si zyrtar për monitorim të shërbimeve komunale në Ministrinë e Shërbimeve Publike, avokat në Odën e Avokatëve, po ashtu ai ka qenë udhëheqës i Divizionit për zhvillim të legjislacionit në Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, Drejtor i Departamentit Ligjor dhe Monitorim të Komunave në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, si dhe Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë.