Foto-ilustrim

4 vjet burg ndaj personit për kërcënim ndaj bashkëshortes, i cili në seancë kërcënoi edhe dy gjyqtarë

Gjykata e Prishtinës, dega në Podujevë, e ka dënuar me 4 vjet burgim të akuzuarin për kanosje ndaj bashkëshortes së tij.

Sipas aktakuzës, i pandehuri F.S. ka kanosur dy gjyqtarë, G.B. dhe A.F., gjatë seancës së shqyrtimit fillestar për veprën penale – kanosje ndaj bashkëshortes.

Rasti i kanosjes ka ndodhur më 5 dhjetor.

Lidhur me këtë çështje, sot është mbajtur seanca e shqyrtimit fillestar, gjatë të cilës i pandehuri F.S. e ka pranuar fajësinë.

Pas pranimit të fajësisë, Gjykata shpalli aktgjykimin përmes të cilit i pandehuri u dënua me 4 vjet burgim.

Po ashtu, Gjykata ka njoftuar se lidhur me veprën penale – kanosje, ndaj të pandehurit ka caktuar masën e paraburgimit.

Gjykata vlerësoi që caktimin e masës së paraburgimit e arsyeton pesha e veprës penale, mënyra dhe rrethanat në të cilat është kryer vepra penale, ku dyshohet se është kryer ndaj të dëmtuarës – bashkëshortes së tij L.S., si dhe karakteristikat e tij personale.

Sipas njoftimit, i pandehuri më parë ka qenë i dënuar me burgim në 5 çështje penale.

Duke pasur parasysh këto rrethana, gjyqtari i vetëm gjykues pas dëgjimit të palëve në seancën e shqyrtimit fillestar dhe analizimit të shkresave të lëndës vërtetoi se kundër të pandehurit është i nevojshëm dhe i domosdoshëm caktimi i masës së paraburgimit deri në plotfuqishmërinë e aktgjykimit.

Kërcënohen me jetë dy gjykatës nga një i dënuar (kallxo.com)

Shënim: Më 08.12.2022 është ndryshuar titulli i artikullit dhe është edituar kualifikimi i veprës penale.