Projekti i Historisë së Përbashkët. Foto: Facebook/ ADMOVERE

Shoqëria civile kërkon reagimin e Qeverisë ndaj projektit të historisë së Ballkanit

Organizata të shumta të shoqërisë civile kanë kërkuar nga institucionet shtetërore të reagojnë për keqprezantim të shqiptarëve në përgjithësi, e të Kosovës në veçanti, në projektin “Joint History Project” (Projekti i Historisë së Përbashkët), të OJQ-së “Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe” (CDRSEE) me seli në Selanik të Greqisë.

Në një reagim publik 26 OJQ-të kërkojnë nga Presidenca e Kosovës, Kuvendi i Kosovës dhe Qeveria e Kosovës (Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës) që urgjentisht të reagojnë për këtë keqprezentim të Kosovës dhe të shqiptarëve në përgjithësi.

Përmes këtij reagimi OJQ-të kërkojnë nga institucione që të kërkojnë ndalimin dhe përdorimin e vëllimeve të projektit dhe duke kërkuar nga botuesi CDRSEE që të ndryshojë keqprezantimin e shqiptarëve dhe të Kosovës nëpër këto tekste alternative gjithëballkanike të historisë.

Më poshtë gjeni reagimin e plotë të 26 OJQ-ve

26 organizata të shoqërisë civile kërkojnë nga Presidenca e Kosovës, Kuvendi i Kosovës dhe Qeveria e Kosovës (Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës) që të reagojnë për:

Keqprezentimin e shqiptarëve dhe të Kosovës nëpër tekstet alternative gjithëballkanike të historisë

Në vitin 1999 OJQ “Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe” (CDRSEE) me seli në Selanik, inicoi projektin e vet më të rëndësishëm «Joint History Project» (Projekti i Historisë së Përbashkët), në mënyrë që mësimdhënësve të historisë në Ballkan t’u ofronin materiale që përmbanin shumë këndvështrime për të njëjtën ngjarje.

Projekti synonte jo vetëm të rishikonte mësimdhënien etnocentrike të historisë, por edhe t’i nxiste mendimin kritik e debatin, ta promovonte diversitetin e t’i pranonte si vuajtjet ashtu edhe arritjet e përbashkëta të popujve ballkanikë.

Për këtë CDRSEE angazhoi historianë nga i gjithë rajoni dhe projekti rezultoi me hartimin e gjashtë vëllimeve, duke nisur me historinë mesjetare të Ballkanit për të ardhë në ditët e sotme. Vëllimet titullohen 1. Perandoria Osmane; 2. Kombet dhe Shtetet në Europën Juglindore; 3. Luftërat Ballkanike; 4. Lufta e Dytë Botërore; 5. Lufta e Ftohtë (1944-1990), dhe 6. Luftërat, Ndarjet dhe Integrimi (1990-2008).

Gjatë hartimit të këtyre teksteve, CDRSEE mbajti marrëdhënie të afërta pune me të gjitha ministritë e arsimit në rajon dhe gëzoi mbështetjen nga gjithsej 25 donatorë ndërkombëtarë, duke përfshirë BE-në. Të gjashtë vëllimet u përkthyen nga origjinali anglisht në dhjetë gjuhë (nëntë ballkanike dhe japonisht) e u promovuan në shumë prej kryeqyteteve rajonale, përfshirë edhe Prishtinën më 2018.

Ne organizatat e shoqërive civile në Kosovë jemi shumë të shqetësuara që në këto vëllime të CDRSEE-së shumë ngjarje tejet të rëndësishme të historisë së Kosovës nuk figurojnë fare.

Në anën tjetër, shumë nga ngjarjet paraqiten në mënyrë sipërfaqësore, jokorrekte, të pasaktë, të njëanshme, e nganjëherë edhe ofenduese, sa ndonjëherë të krijohet përshtypja se disa nga pjesët për shqiptarët dhe Kosovën do t’i kenë hartuar historianë të indoktrinuar me nacionalizëm serb.

Mënyra si paraqitet historia e Kosovës në këto publikime nuk i kontribuon aspak misionit të pretenduar të CDRSEE-së për tejkalimin e trashëgimisë së dhimbshme të të kaluarës dhe pajtimin afatgjatë mes popujve ballkanikë dhe se mënyra e prezantimit të historisë së Kosovës duhet të ndryshojë urgjentisht.

Prandaj, duke pasur parasysh këto që u thanë më sipër, kërkojmë nga Presidenca e Kosovës, Kuvendi i Kosovës dhe Qeveria e Kosovës (Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës) që urgjentisht të reagojnë për këtë keqprezentim të shqiptarëve në përgjithësi, e të Kosovës në veçanti: – duke ndaluar përdorimin e këtyre teksteve alternative gjithëballkanike të historisë nëpër shkollat fillore e të mesme në Kosovë; si dhe – duke kërkuar nga botuesi CDRSEE që të ndryshojë keqprezentimin e shqiptarëve dhe të Kosovës nëpër këto tekste alternative gjithëballkanike të historisë.

Lista e OJQ-ve:

 1. ADMOVERE
 2. CEL KOSOVA
 3. CHëB (Cultural Heritage without Borders)
 4. CPC (Qendra për Kurajo Politike)
 5. ÇOHU (Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet)
 6. DEBATE CENTER
 7. EC MA NDRYSHE
 8. EKW
 9. ETEA
 10. FOL
 11. GERMIN
 12. INTEGRA
 13. INPO
 14. KADC (Kosovo Advocacy and Development Centre)
 15. KCSF (Kosovo Civil Society Foundation)
 16. KFOS (Kosovo Foundation for Open Society)
 17. KGVK (Komiteti i Grave të Verbëra të Kosovës)
 18. KAF (Kosovo Architecture Foundation)
 19. LET’S DO IT KOSOVA
 20. ORCA (Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim)
 21. POLIS
 22. Qendra Kosovare për Studime Gjinore
 23. QKSS (Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë)
 24. RrGK (Rrjeti i Grave të Kosovës)
 25. Shoqata e Intelektualëve të Pavarur – Deçan
 26. YIHR Kosova (Youth Initiative for Human Rights)