Sigurimi Shëndetësor, herë n’atë t’enjte, herë n’këtë t’enjte

Katër ministra të Shëndetësisë dhe nëntë vite pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës e premtuan sigurimin shëndetësor, por ende nuk ekziston një sistem i sigurimeve shëndetësore me të cilat do të mund të shërbeheshin qytetarët e këtij vendi. Qeveria e kaluar disa herë e prolongojë fillimin e mbledhjes së premiumeve si hap i parë për … Continue reading Sigurimi Shëndetësor, herë n’atë t’enjte, herë n’këtë t’enjte