Rrena për publikimin e listës së uzurpatorëve dhe kontratave me biznese

Kryetari i Komunës së Gjilanit, Lutfi Haziri kishte deklaruar se në ueb-faqen e E-Prokurimit janë duke u publikuar të gjitha kontratat që Komuna e Gjilanit i lidh me operatorët ekonomik. “Jemi njëra prej komunave të përzgjedhura për e-prokurim ku publikohen të gjitha kontratat, jo vetëm ofertat, por kontratat e lidhura me operatorët ekonomik”, ka thënë … Continue reading Rrena për publikimin e listës së uzurpatorëve dhe kontratave me biznese