Rrena e Uran Ismailit për sigurimet shëndetësore

Sigurimet shëndetësore do të fillojnë vitin e ardhshëm [2018]

Uran Ismajli, Mars 2019

Rrenë

Uran Ismajli:  Sigurimet shëndetësore do të fillojnë vitin e ardhshëm [2018]. Sigurisht se një sistem aq i madh duhet të testohet, do të fillohet si parafazë për të filluar në të gjithë Republikën e Kosovës në vitin pasues[2019]”, pati thënë  Ismajli.

Vlerësimi: Faza e parë pilotuese e sigurimeve shëndetësore që e kishte premtuar Uran Ismajli nuk filloi në vitin 2018, ndërsa e njëjta sipas Ministrisë së Shëndetësisë do të fillojë në vitin 2019. Krypometri e vlerëson deklaratën e Ismajlit të vitit 2017 si rrenë.

  • E Vërtetë

  • Pjesërisht E Vërtetë

  • Me Kos

  • Rrenë

  • Rrenë e kryptë

  • Qëndrim i ndërruar

  • Hetimet vazhdojnë

Uran Ismajli është renditur në listën e gjatë të politikanëve që kanë premtuar data të ndryshme për nisjen dhe funksionalizimin e sigurimeve shëndetësore.

Ka qenë viti 2017 kur Ministri i Shëndetësisë, Uran Ismaili tha para Komisionit Parlamentar për Shëndetësi, se në fund të 2018-ës do të fillojë një fazë pilotuese për sigurimet shëndetësore për të vazhduar më pas me implementim të përgjithshëm.

“Sigurimet shëndetësore do të fillojnë vitin e ardhshëm. Sigurisht se një sistem aq i madh duhet të testohet, do të fillohet si parafazë për të filluar në të gjithë Republikën e Kosovës në vitin pasues”, pati thënë  Ismajli.

Dy vjet nga ky premtim Ministria e Shëndetësisë thotë se viti 2018 ka qenë viti i investimeve në spitale, shtim të pajisjeve, ndërtimit të disiplinës, luftimit të korrupsionit.

Tash ata premtojnë që viti 2019 do të jetë viti i funksionalizimit të plotë të Fondit të Sigurimeve Shëndetësore.

Parafaza për të cilën Ismaili ishte deklaruar në vitin 2017 nënkupton fillimin e rimbursimit të barnave jashtëspitalore si një ndër shërbimet e Fondit për Sigurime Shëndetësore. E kjo fazë, sipas MSH-së pritet të nis në vitin 2019.

“Deri në fund të vitit 2019 do të bëjmë funksionalizimin e plotë të Fondit të Sigurimeve Shëndetësore dhe nisjen e mbledhjes së premiumeve. Si hap i parë në këtë drejtim, në pjesën e dytë të këtij viti, do të nis edhe rimbursimi i barnave jashtëspitalore, si shërbim i parë i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore”, thuhet në përgjigjen e MSh.

Ministria e Shëndetësisë thotë se  Fondi pritet të jetë rreth 37 milionë euro për vitin 2019.

“Përmes Projektit të Shëndetësisë Kosovare është duke u përgatitur edhe një fushatë informuese për qytetarët për sigurimet shëndetësore, me qëllim që secili qytetar i vendit ta ketë informacione burimore për procesin e sigurimeve shëndetësore, mënyrat si do ta zbatohen sigurimet, përfitimet nga ky proces, sfidat, etj”

Sipas MSh-së deri më tani është bërë kompletimi i strukturës organizative të fondit përshirë edhe emërimin e Bordit nga Qeveria,  trajnimi i stafit,  draftimi i listës se shërbimeve bazike me çmime testuese si dhe finalizimi i formave të raportimit për Institucionet Shëndetësore.

Ministrisë i ka mbetur për të bërë punë ende, në vitin 2019 pritet të kryhen punët që janë parakusht për fillimin e mbledhjes se premiumeve.

Duhet të bëhet plotësim/ndryshimi i akteve nënligjore si dhe procedurave të brendshme administrative,   zhvillimi dhe implementimi i Sistemin e Informimit të Fondit  dhe të E-Recetës, ndërlidhja e SIF-it me Institucionet relevante (Administratën Tatimore të Kosovës, Bankën Qendrore të Kosovës dhe Agjencinë e Regjistrimit Civil), bashkëpunimi më Shërbimin Spitalor Klinik Universitar të Kosovës (SHSKUK),  para-përgatitja për kontraktimin e shërbimeve shëndetësore,     Finalizimi i Udhëzimit Administrativ për përcaktimin e çmimeve të barnave,  finalizimi i udhëzimit administrativ për testin e varfërisë ,binjakëzimi i fondit me njërin nga institucionet relevante të shteteve anëtare të BE-së,  hapja e shtatë zyrave regjionale të Fondit dhe finalizimi i listës së shërbimeve të kujdesit shëndetësor themelor së bashku me deklaratën përkatëse financiare për vitin fiskal, që do të mbulohen nga Fondi.

Përveç këtyre duhet të bëhet edhe finalizimi i listës se barnave jashtë-spitalore më çmime, të cilat do të paguhen nga Fondi si dhe krijimi i bazës ligjore dhe kontraktimi i barnatoreve.

KALLXO.com vazhdimisht ka raportuar për premtimet e parealizuara për fillimin e funksionalizimit të Sigurimeve Shëndetësore.

Ismaili: Sigurimet Shëndetësore në Fund të Vitit 2018

Mashtrimet për Sigurimet Shëndetësore

Sigurimi Shëndetësor, herë n’atë t’enjte, herë n’këtë t’enjte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'13 ditë deri në liberalizim'

by Doruntina Baliu
NA NDIQNI

Send this to a friend