array(1) {
 [0]=>
 array(4) {
  ["archive_color"]=>
  string(7) "#B9D156"
  ["menu_attr"]=>
  string(11) "Krypometër"
  ["main_title"]=>
  string(11) "Krypometër"
  ["custom_item"]=>
  string(8) "?level=3"
 }
}

Ramush Haradinaj - Foto: Atdhe Mulla

Huqja e Haradinajt rreth vendimit të KShC-së

Deklarata

Ramush Haradinaj: “Është i pa pranueshëm vendimi i Këshillit Shtetëror të Cilësisë për mbylljen e tri Universiteteve Publike; atij në Pejë, në Mitrovicë dhe në Prizren”, ka shkruar Haradinaj. “Si kryeministër i vendit, e konsideroj të padrejtë mohimin e mundësisë për regjistrim të studentëve, duke ua humbur atyre vitin. Ndaj këtij rasti do të veprojmë menjëherë, duke ndërmarrë hapa konkret në zgjidhjen e kësaj situate.”

 

 

Ramush Haradinaj

Vlerësimi

Me kos

Tri universitete publike dhe kolegjet private nuk do të mbyllen, sepse tashmë kanë studentë të përfshirë në programe të ndryshme dhe institucionet e arsimit të lartë janë të obliguara që t’i përcjellin deri në fund të studimeve. Vendimi i sotëm nënkupton se këto institucione nuk do të mund të pranojnë studentë për vitin akademik 2019/2020 dhe se në vitin e ardhshëm akademik 2020/2021, do të mund t’i nënshtrohen përsëri këtij vlerësimi. Përvec kësaj, ndaj vendimeve të KShC-së, universitetet dhe kolegjet kanë të drejtën e ankesës në Komisionin e Ankesave në Agjencinë e Kosovës për Akreditim. E tërheqja e licencës apo mbyllja e universitetit mund të bëhet nëse eventualisht herën e dytë të vlerësimit nga ekspertët institucioni i arsimit të lartë dështon të sigurojë akreditimin institucional.

Artikulli

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj reagoi pas raportimit të KALLXO.com se Këshilli Shtetëror i Cilësisë i tërhoqi akreditimin institucional tri universiteteve publike pas rekomandimit të ekspertëve ndërkombëtarë.

Në llogarinë e tij në Facebook, Haradinaj deklaroi se është i papranueshëm vendimi i Këshillit Shtetëror të Cilësisë për mbylljen e tri universiteteve publike.

“Është i pa pranueshëm vendimi i Këshillit Shtetëror të Cilësisë për mbylljen e tri Universiteteve Publike; atij në Pejë, në Mitrovicë dhe në Prizren”, ka shkruar Haradinaj. “Si kryeministër i vendit, e konsideroj të padrejtë mohimin e mundësisë për regjistrim të studentëve, duke ua humbur atyre vitin. Ndaj këtij rasti do të veprojmë menjëherë, duke ndërmarrë hapa konkret në zgjidhjen e kësaj situate.”

Këto tri universitete publike nuk do të mbyllen, sepse tashmë kanë studentë të përfshirë në programe të ndryshme dhe institucionet e arsimit të lartë janë të obliguara që t’i përcjellin deri në fund të studimeve.

Vendimi i sotëm nënkupton se këto institucione nuk do të mund të pranojnë studentë për vitin akademik 2019/2020 dhe se në vitin e ardhshëm akademik 2020/2021, do të mund t’i nënshtrohen përsëri këtij vlerësimi.

Vlerësimi institucional nga ana e ekspertëve, është i rregulluar me Ligjin për Arsimin e Lartë në Kosovë dhe me Udhëzimin Administrativ për Akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë.

Në Nenin 18 të U.A.-së, ‘Vendimi për akreditim’, pika 10 thotë se “Nëse një institucion i arsimit të lartë nuk arrin të riakreditohet në nivelin institucional, kjo do të rezultojë me organizimin e një procesi tjetër të riakreditimit, jo më vonë se brenda një viti”.

Ndërsa pika 11 e po këtij neni thotë se “Nëse institucioni i arsimit të lartë dështon të riakreditohet në nivelin institucional për herën e dytë, AKA do të njoftojë MAShT-in për të proceduar tutje me tërheqjen e licencës së institucionit”.

Pra, tërheqja e licencës apo mbyllja e universitetit mund të bëhet nëse eventualisht herën e dytë të vlerësimit nga ekspertët institucioni i arsimit të lartë dështon të sigurojë akreditimin institucional.

Ndaj vendimeve të KShC-së, universitetet dhe kolegjet të cilave u është tërhequr akreditimi për vitin akademik 2019/2020, kanë të drejtën e ankesës në Komisionin e Ankesave në Agjencinë e Kosovës për Akreditim.

Neni 22, pika 1 thotë se “Komisioni i Ankesave do të trajtojë dhe do të vendosë për ankesat e parashtruara nga institucionet e arsimit të lartë kundër vendimeve të KShC-së”.

Ekspertët ndërkombëtarë të Asociacionit Europian të Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ENQA), ishin angazhuar nga Agjencia e Kosovës për Akreditim për vlerësim institucional dhe të programeve të universiteteve publike dhe kolegjeve private.

Ligji për Arsimin e Lartë në nenin 15 ‘Akreditimi dhe vlerësimi i cilësisë’, pikën 3 thotë se “Riakreditimi i bartësve kryhet nga AKA-ja në intervale kohe prej jo më shumë se 5 vjetësh. Riakreditimi nuk bëhet pa një shqyrtim të raportit të vetëvlerësimit të bartësit, nga ana e ekspertëve, përveç në rrethana të veçanta. Ky rishikim nga ana e ekspertëve do të përfshijë një inspektim të drejtpërdrejtë të ofrimit të shërbimeve. Riakreditimin e një institucioni apo të një ose më shumë programeve të tij mund ta kërkojnë bordi i AKA-së ose Ministria brenda një periudhe më të shkurtër se pesë vjet.”

Në Udhëzimin Administrativ për Akreditimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë, neni 10 i cili flet për ‘Procedurat e akreditimit/riakreditimit’, pika 1.5.1. thotë se “AKA organizon procesin e vlerësimit të jashtëm me një ekip të pavarur të vlerësuesve ndërkombëtarë. Ky ekip harton një raport të jashtëm të vlerësimit, i cili ofron një vlerësim të cilësisë së institucionit aplikues apo programeve të tij të studimit bazuar në standardet dhe udhëzuesit për akreditim. Ky raport i cili i dorëzohet AKA-së, ofron rekomandime për përmirësimin e cilësisë për IAL-në nën vlerësim si dhe përfshin rekomandimin final për riakreditim apo mosakreditim.

Tutje udhëzimi thotë se KShC pastaj duhet të vlerësojë raportin e vlerësimit të jashtëm dhe ta votojë atë.

KALLXO.com sot ka monitoruar mbledhjen e 74-të të Këshillit Shtetëror të Cilësisë, të cilët votuan rekomandimet e raporteve të ekspertëve ndërkombëtarë të ENQA-s, sipas të cilave Universiteti i Pejës, ai i Mitrovicës dhe ai i Prizrenit nuk do të mund të regjistrojnë studentë të rinj për këtë vit akademik.

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA). Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!