Mesazhet e fëmijëve me Sindrom Down

Fëmijët me Sindrom Down përmes një video kanë dhënë mesazhe se edhe ata mund të jenë pjesë e shoqërisë dhe mund të kontribuojnë në shoqëri, në punë e në familje.

Blendi Mustafa –  Sindromi Down nuk është sëmundje është gjenetike.

Gentrit Morina – Unë mund të jem pjesë aktive në shoqëri dhe të jap kontributi tim në rrethin ku jetoj.

Dionis Ferataj – Unë mund të trajnohem për punë si të tjerët nëse marr mbështetjen nga të tjerët.

Raza Canolli – Unë mund të jem pjesë e shoqërisë me të tjerët.

Albulena Kadriu – Unë  mund të bëjë shoqëri me të tjerët dhe mund të krijoj një lidhje të kurorëzuar me martesë.

Avdil Gashi – Unë mund të shkoj në shkollë të rregullt dhe mund të punoj.

Ky aktivitet është prodhuar me përkrahen e BE. Përmbajtja e kë tij projekti është përgjegjësi e Akademisë jCodes dhe BIRN dhe në asnjë  mënyrë nuk mund të  konsiderohet qëndrim i BE-së.