Dy anët ekstreme të jetës së fëmijëve në Kosovë

Përmes një video të shkurtër, tregohen dy anët ekstreme të jetës së fëmijëve që jetojnë në Kosovë.

Kështu synohet të tregohet se këto fenomene janë shkaktuar nga shumë faktorë të jashtëm dhe njerëzit që vuajnë fatkeqësisht nuk kanë fuqinë t’i ndryshojnë ato.

Në video pasqyrohet jeta e një fëmije të varfër dhe jeta e një fëmije me kushte normale në Kosovë duke filluar nga zgjimi në mëngjes, shkuarja dhe mos shkuarja në shkollë, ushqimi, dhe fjetja.

Videon mund ta ndiqni në këtë LINK.

Ky aktivitet është prodhuar me përkrahen e BE. Përmbajtja e kë tij projekti është përgjegjësi e Akademisë jCodes dhe BIRN dhe në asnjë  mënyrë nuk mund të  konsiderohet qëndrim i BE-së.