‘Heshtja zyrtare’ për regjistrimin e pronës në emër të dy bashkëshortëve

Në kuadër të projektit për avancimin e të drejtave pronësore, ne si BIRN nga muaji qershor në vazhdimësi jemi duke e realizuar një hulumtim në lidhje me regjistrimin e pronave të zyrtareve të lartë, që mbajnë poste të rëndësishme në vendin tonë. Ndonëse Udhëzim Administrativ për masat e veçanta për regjistrimin e pronës së paluajtshme … Continue reading ‘Heshtja zyrtare’ për regjistrimin e pronës në emër të dy bashkëshortëve