Hanefi Muharremi

TË DHËNAT PERSONALE Data e lindjes: 30.08.1953 Vendi i lindjes: Brut, Dragash Shteti: Republika e Kosovës Adresa – Kodi Postar: “Kasëmbeg”, nr. 17, Prizren 20000 EDUKIMI ARSIMOR Universiti i Zagrebit 1975 - 1978 Inxhinier i Komunikacionit Rrugor Komunikacion Shkolla Speciale Teknike - Beograd; 1996 - 1996 Sigurim në Komunikacion Komunikacion PËRVOJA PROFESIONALE Emri i Kompanisë/Ndërmarrjes: Organizata e Përbërë e Transportit Rrugor “Kosovatrans”, pastaj “Prizren Prevoz” Adresa: “Zef Mark Lushi”, p.n. Prizren Pozita: Udhëheqës i transportit ndërurban dhe ndërkombëtar Përshkrimi i punës: • Organizimi dhe mbikqyrja e transportit ndërurban, • Organizimi dhe mbikqyrja e transportit ndërkombëtar. • Anëtarë i Bordit Krahinor për harmonizimin e linjave ndërurbane dhe ndërkombëtare. TË DHËNA TJERA Përveç përshkrimit të lartëshënuar rreth përvojës sime profesionale, janë edhe shumë aktivitet tjera të paevidentuara në këtë rast ku konsideroj se nuk janë të parëndësishnme për të patur pasqyrë dhe imazh të saktë rreth personalitetit tim prej intelektuali dhe nivelit profesional prej eksperti. Ekspert i komunikacionit rrugor pranë Gjykatës së Qarkut dhe asaj Komunale në Prizren që nga viti 1982-1989, 2003 dhe aktual. 2004, Ankara, Turqi, vizitë zyrtare Kryetarit të Ankarasë (Melik Gykqe) dhe stafit të tij me qëllim të shkëmbimit të përvojave në menagjimin e transportit public dhe ndërtimit të infratsrukturës.

Kallxo 29/05/2014 - 16:22
NDËRVEPRIMI0
Prishtina Insight
NA NDIQNI

Send this to a friend