Gjoba të Kushtueshme për Parandalim të Aksidenteve

Nga 1 janari kanë hyrë në fuqi gjoba të reja për shkeljet në trafik.