Telashet e Gjilanit me tenderë

Komuna e Gjilanit ka pasur telashe në të gjitha fushat gjatë katër viteve të fundit. Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur shumë shkelje, parregullsi, dobësi në Komunën e Gjilanit, duke i dhënë në total 60 rekomandime për adresimin e tyre. Përkundër që kanë marrë rekomandime konkrete në shumë fusha, Komuna e Gjilanit i ka adresuar … Continue reading Telashet e Gjilanit me tenderë