Shkeljet Recidiviste në Tenderin për Ujin

Komuna e Dragashit për të shtatën herë do të obligohet ta mbrojë vendimin e saj para panelit të Organit Shqyrtues të Prokurimit (OShP). Në dy tenderë të ndryshëm, por për punën e njëjtë, Komuna e Dragashit ka bërë shkelje ligjore duke e zvarritur zgjerimin e rrjetit të ujësjellësit në disa fshatra. Tenderi i parë u … Continue reading Shkeljet Recidiviste në Tenderin për Ujin