Shfaqja BURRNESHAT

Shfaqja flet për traditën e lashtë shqiptare të “Burrneshave” ku femra shqiptare ka pasur të drejtën të deklarohet mashkull të betohet se kurrë nuk do të ketë “punë” me meshkuj dhe do të sillet e veprojë e do të kryej të gjitha obligimet që bën një burrë.