Prokurorja në Pushime, Shtyhet Gjykimi

Sipas aktakuzës, të pandehurit në bashkëkryerje kishin trafikuar dy viktima. I pandehuri U. R. duke shfrytëzuar pozitën e dobët materiale të viktimave dhe pozitën e tij si zyrtar policor, fillimisht viktimave i ka ofruar strehim në një motel në afërsi të Ferizajt, pronë e të pandehurit të dytë L. Xh., e më pas të njëjtat i ka strehuar në një banesë. Ai viktimave ua kishte marrë pasaportën dhe dokumentet personale, duke i detyruar më pas në prostitucion.

Gjatë kësaj kohe, i pandehuri kundër viktimave kishte ushtruar dhunë psikike dhe kanosje që të shkojnë në motel për prostitucion.

Dy të pandehurit e tjerë, sipas aktakuzës, ishin marrë vesh paraprakisht për përfitim material. I pandehuri L. Xh ishte pronar i motelit, ndërsa i pandehuri S. R. ishte kamerier në motel. Këta dy kanë edhe lidhje familjare.

Sipas aktakuzës, viktimat pasi çdo akti seksual me klientët në motel, është dashur që paratë e fituara ti dorëzojnë ose të pandehurit L. Xh ose S. R.

Fillimisht seanca ishte caktuar të fillonte në ora 10, por ajo nuk filloi me kohë, pasi prokurorja nuk kishte ardhur me kohë. Trupi gjykues kishte bërë disa përpjekje që të kontaktohet dhe të ftohet një prokuror për të përfaqësuar lëndën, por nuk kishte gjetur asnjë.

Pas 20 minutash pritjeje, trupi gjykues erdhi në shqyrtim dhe hapi seancën. Në seancë ishin të pranishëm të gjitha palët, por në mungesë të prokurores Ikramije Bojaxhiu, kryetarja e trupit gjykues u desh të shtynte seancën për muajin tetor. Sipas kryetares së trupit gjykues, prokurorja ishte në pushim vjetor.

Mbrojtësit kërkuan shpjegim se si është e mundur të mos vinte askush nga prokuroria, kur ka një muaj e gjysmë që ftesat iu janë dërguar palëve. Por, kryetarja e trupit gjykues nuk pati një përgjigje për këtë.

Mbrojtësit e të pandehurve, po ashtu, kërkuan që dy të pandehurit e parë, që mbaheshin në paraburgim, të iu hiqet kjo masë meqë kishin përfunduar të gjitha kushtet për mbajtjen e paraburgim. Por trupi gjykues, pas këshillimit dhe votimit, e refuzoi kërkesën e mbrojtjes.

Seanca e radhës në këtë çështje do të mbahet më 4 tetor.