Programet e Kolegjit “Universum” që dështuan të akreditohen

Një nga dhjetra kolegjet private në vend ka dalur me katër programe më pak nga vlerësimi i Këshillit Shtetëror të Cilësisë.

Në ciklin e fundit të akreditimeve, Kolegji ‘Universum’ humbi akreditimin në një program ekzistues dhe iu refuzua akreditimi për tre programe të tjera.

Kjo sipas vendimeve të KShC-së që mund të hyjnë në fuqi vetëm pas procesit të ankimimit.

Për secilin program studimi të nivelit Bachelor duhet pasur tre ose katër doktorë shkence të fushës së ngushtë, në programet Master duhet të jenë një ose dy doktorë shkence, ndërsa për studimet e doktoratës për secilin program duhen tre profesorë të asocuar.

KALLXO.com ka siguruar listën e degëve, departamenteve dhe programeve të kolegjeve private, të cilat në disa programe kanë dështuar t’i kalojnë kriteret e Këshillit Shtetëror të Cilësisë, organ ky i cili akrediton programet studimore.

Në këtë kolegj privat programi ‘Gjuhë angleze’ në nivelin Bachelor nuk do të mund të pranojë studentë të rinj sepse KShC ka tërhequr akreditimin e tij.

Ndërkohë programe të tjera që janë refuzuar janë programet si ‘Infermieri’, ‘Dizajn’ dhe ‘Fizioterapi’.

Në këtë fazë fillestare të vlerësimit për akreditime, kolegji “Universum” ka fituar riakreditimin e programeve ‘Biznes dhe menaxhment’ në nivelin Bachelor në Ferizaj dhe Prishtinë, ‘Menaxhment’ në nivelin Master, ‘Shkenca kompjuterike’ në nivelin Bachelor i shkencës dhe ‘Shkenca politike’ në nivelin Bachelor.

Në anën tjetër ‘Universumit’ i janë aprovuar programet ‘Diplomaci’ në nivelin Master në Prishtinë dhe ‘Shkenca politike’ në nivelin Bachelor në Gjakovë, në të cilat në vitin akademik 2019/2020 të interesuarit mund të regjistrojnë studimet e tyre.

Historia e akreditimeve

Këshilli Shtetëror i Cilësisë në kuadër të Agjencisë së Kosovës për Akreditim, muajin e kaluar, kishte vendosur për akreditimin e programeve të reja, riakreditimin dhe tërheqjen e tyre në universitetet publike dhe private.

Gjatë kësaj mbledhje, KShC akreditoi 5 programe studimore valide dhe i tërhoqi akreditimin 1 programi, ndërsa në fazën fillestare të vlerësimit të aplikacioneve, “Universum” kishte marrë dritën e gjelbër për 2 programe të reja, mirëpo iu refuzuan 3 të tjera.

Arsyeja e tërheqjes dhe refuzimit për akreditim të programeve studimore nga KShC-ja kryesisht ishte nga mungesa e doktorantëve të fushës së ngushtë të këtyre programeve.

Por edhe në rast mosakreditimi, Universiteti apo Kolegji mund të aplikojë përsëri për akreditimin e këtyre programeve siç thuhet tutje në Ligjin për Arsimin e Lartë, konkretisht në Nenin 15 ‘Akreditimi dhe vlerësimi i cilësisë’, pika 6, e cila thotë se “nëse një bartës i licencuar i arsimit të lartë nuk arrin të fitojë akreditimin apo riakreditimin institucional, kjo do të rezultojë me një organizim tjetër të akreditimit jo më vonë se pas një viti.”

Sipas udhëzimit administrativ në Nenin 30 tek ‘Deklarimi i stafit akademik për angazhim’ në pikën 1 thuhet se “Institucionet e Arsimit të Lartë duhet të dorëzojnë deklaratat e stafit akademik të angazhuar jo më larg se data 31 tetor.”

Gjatë procesit të verifikimit, KShC ka shqyrtuar dokumentacionin e profesorëve të cilët kishin deklaruar të dhënat e tyre në platformën ‘e-Akreditimi’ sepse në Nenin 30, pika 3 thuhet se “Vetëm stafi akademik i deklaruar dhe aprovuar nga AKA, do të konsiderohet në procesin e akreditimit/riakreditimit për vitin pasues akademik dhe stafi akademik i deklaruar dhe aprovuar nga AKA për programet ekzistuese në kuadër të procesit të monitorimit”.

KALLXO.com ka raportuar në vazhdimësi për zhvillimet që kanë rezultuar nga mbledhja e 61-të e Këshillit Shtetëror të Cilësisë, vendimet e të cilit ngritën reagime të shumta.

Lista e programeve që nuk u akredituan në UBT

Universiteti i Prizrenit me minus nëntë drejtime

Universitetit të Ferizajt i mbyllen mbi 50 për qind të programeve të studimeve

Universiteti publik i Gjakovës mbetet pa Fakultetin e Edukimit

 

Programet e studimit që i humbi Universiteti  i Gjilanit

 

 

Mitrovicasit mbesin pa Fakultetin Juridik dhe të Edukimit

 

 

 

 

Afër 50 për qind e drejtimeve në Universitetin e Pejës do mbyllen

 

Lista e drejtimeve të Universitetit të Prishtinës që nuk akreditohen