Favorizim i shkollave private nga Qeveria e Kosovës

Në 15 vitet e fundit, Qeveria e Kosovë ka alokuar miliona euro nga buxheti i shtetit për një shkollë private në Prizren, ani pse shkollat publike në Kosovë vuajnë nga ...

Kompania që fitoi 44 tenderë në komunën e PDK-së

Komuna e Shtimes, e udhëhequr nga Naim Ismajli i PDK-së, i ka dhënë 44 tenderë vetëm një kompanie gjatë periudhës 2016-2019. Vlera e këtyre kontratave ishte 2 ...

"Superbakteriet e lumit" kroat vendosin ndotjen farmaceutike nën mikroskop

Paralajmërimet për superbakteriet vdekjeprurëse në lumin më të madh të Kroacisë ngrenë pyetje serioze mbi ndotjen antibiotike nga prodhimi i ilaçeve. Po pse autoritetet kanë dë...

Largimi i dyshimtë i televizionit lokal serb nga rrjeti kabllor

Qytetarët serbë të komunave veriore nga fillimi i muajit janar nuk kanë transmetim të televizionit me mbulueshmërinë më të madhe në atë pjesë të Kosovës, RTV Mir.

Serbia gananton ndihma për Romët e Kosovës që ndjekin mësimin në shkollat paralele 

Për familjet rome në nevojë në Kosovë, është e vështirë që t’i shmangin skemat zemërgjera të asistencës sociale të ofruara nga qeveria serbe. Por, pë...

Pasuria e varrosur nëntokësore e Kosovës

Pasuritë nëntokësore të Kosovës gjithnjë janë parë si një motor i zhvillimit ekonomik, por disa mungesa legjislative dhe kujdesi qeveritar e ka bërë pothuajse të pamundur ...