Depoja e Ardhshme e Mbeturinave të Evropës?

Në Gjermani, e cila është edhe burimi i 80 përqind të veturave të importuara në Kosovë, mosha mesatare është rreth tetë vjeç. Në Kosovë mosha mesatare e veturave është mbi 18 vite.

Dhe si pasojë e këtyre politikave, që po ndiqen nga autoritetet, Kosova po rrezikon që të bëhet depoja e ardhshme e mbeturinave të Evropës. 

Si ka eskaluar situata deri ky rrezik?

Çfarë thonë përgjegjësit e mjedisit ?

Si dhe cila është pasqyra reale e gjendjës në terren janë të përmbledhura në hulumtimin “Depoja e ardhshme e mbeturinave të Evropës?, shkruar nga Jeta Xharra.

Hulumtimin mund ta lexoni në këtë vegëz:

https://birn.atavist.com/mbeturinave