Ministria e Mjedisit, dobësi në prokurim e punësime

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH), ka pasur telashe me zbatimin e rekomandimeve të Zyrës Kombëtare të Auditorit (ZKA), në katër vitet e fundit. Prandaj, kjo e fundit gjatë viteve 2014, 2015, 2016 dhe 2017, ministrisë i ka dhënë gjithsej 75 rekomandime që kanë të bëjnë me fusha të ndryshme. Por këto nuk janë … Continue reading Ministria e Mjedisit, dobësi në prokurim e punësime