Dosja e ekspertëve ndërkombëtar: Kopjimi njëra nga arsyet për mosakreditimin e Universitetit të Mitrovicës

Dy eksperte ndërkombëtare që vizituan dhe analizuan punën në Universitetin publik të Mitrovicës “Isa Boletini”, konstatuan se ky institucion nuk duhet të akreditohet për shkak të parregullsive në sistemin udhëheqës dhe menaxherial të këtij universiteti. Nëse ky raport do të miratohet dhe votohet nga bordi i Këshillit Shtetëror të Cilësisë(KSHC), ky universitet nuk do të mund … Continue reading Dosja e ekspertëve ndërkombëtar: Kopjimi njëra nga arsyet për mosakreditimin e Universitetit të Mitrovicës