Disiplinimi i dështuar i gjyqtarëve përmes “përkëdheljes” nga KGJK

Asnjë gjyqtar nuk është larguar nga puna për shkak të shkeljeve disiplinore nga koha kur Këshillit Gjyqësor i është besuar ndjekja disiplinore e gjyqtarëve ndonëse ankesa ndaj tyre kishte më bollëk. Ligjvënësi këtij institucioni i ka dhënë të drejtën që vetë t’i zhvillojë procedurat disiplinore dhe t’i propozojë për shkarkim nga detyra gjyqtarët të cilët … Continue reading Disiplinimi i dështuar i gjyqtarëve përmes “përkëdheljes” nga KGJK