Fati i Ligjit për OJQ-të mbetet në duart e deputetëve

Pasi kishte marrë marrë qëndrimin e dhjetra OJQ-ve të Kosovës rreth Ligjit për Lirinë e Asocimit në Organizata Joqeveritare, të miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës muajin e kaluar, Presidenti i vendit, Hashim Thaçi, javë më parë e kishte kthyer në rishqyrtim këtë dokument duke kundërshtuar disa nene të tij. Brenga kryesore e grupit të OJQ-ve … Continue reading Fati i Ligjit për OJQ-të mbetet në duart e deputetëve