Enver Peci Zgjidhet Kryetar i Gjykatës Supreme

Enver Peci u zgjodh me shumicë të votave të anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës.