Jeta në Komunë- Suharekë

Kryetari i komunës së Suharekës, Sali Asllanaj, flet për dy vitet e para në krye të komunës para Jeta Xharrës dhe asamblistëve komunalë